Jourtid

Beroende på verksamhetens natur kan det vara nödvändigt att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete. Detta arbete kallas för jourtid och får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar per kalendermånad.
Med stöd av kollektivavtal kan undantag göras helt eller delvis beträffande antalet timmar per arbetstagare eller beräkningsperiod.

Med jourtid menas att arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen, beredd att börja arbeta om det behövs. En slags väntetid som får tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Jourtiden får inte utnyttjas för en mera generell ökning av arbetsinsatsen. Den får bara förekomma i sådana verksamheter där det måste finnas personal tillgänglig om det inträffar något oförutsett, utan att det blir frågan om övertidsarbete.
 
Jourtiden får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad. En fast indelning ska tillämpas för fyraveckorsperioderna.
 
Om arbetstagaren börjar arbeta för arbetsgivarens räkning handlar det inte om jourtid utan insatsen ska räknas som ordinarie arbetstid eller övertid. Jourtiden får inte användas för arbeten av typen tillsyn eller övervakning även om arbetet i praktiken endast består i att finnas till.
 
Kollektivavtal kan träffas om annan omfattning eller en annan beräkning av jourtiden än vad som anges i lagen. Om det inte kan träffas kollektivavtal kan Arbetsmiljöverket bevilja dispens.

På många arbetsplatser gäller kollektivavtal där antalet timmar och beräkningsperiod kan se annorlunda ut än vad som sägs i arbetstidslagen.

Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2008-12-19
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel