Ordinarie arbetstid

Med arbetstid menas enligt arbetstidslagen att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete eller kan börja arbeta om det behövs. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. I viss verksamhet kan arbetstiden beräknas som ett genomsnitt för en period om fyra veckor och får då inte överstiga 160 timmar. På många arbetsplatser regleras arbetstiden i kollektivavtal som skiljer sig från bestämmelserna i arbetstidslagen.

I arbetstidslagen finns olika slag av arbetstid och sådant som inte anses vara arbetstid. Med arbetstid menas att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete eller kan arbeta om det behövs.
 
Arbetstid kan vara ordinarie arbetstid, jourtid, övertid eller mertid. Vid sidan av arbetstiden förekommer så kallad beredskap eller beredskapstid. Beredskap räknas inte som arbetstid enligt lagen. Den tid som används för resor mellan bostaden och arbetsstället räknas inte heller som arbetstid enligt lagen.
 
Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan för en heltidsanställning. Som huvudregel gäller en vecka som begränsningsperiod. För viss verksamhet kan arbetstiden beräknas som ett genomsnitt för en period om högst fyra veckor. Den får då överstiga 40 timmar under förutsättning att den totala arbetstiden inte överstiger 160 timmar sammanlagt under perioden. 

Med vecka menas inte bara kalendervecka utan också en annan sjudagarsperiod under förutsättning att den indelningen har tillämpats tidigare på arbetsstället. Oavsett om den består av en eller flera veckor ska det vara ett fast och inte ett rullande system.
 
Det finns ingen regel om hur lång arbetstiden får vara under ett dygn. Det går att koncentrera arbetstiden till ett par långa arbetsdagar i början av veckan. Dygnsvilan kan indirekt begränsa arbetstiden per dygn.
 
Kollektivavtal kan innehålla överenskommelser om längre eller kortare arbetstid per vecka. Även en längre begränsningsperiod kan ingå. Arbetsmiljöverket kan ge dispens om det inte går att träffa ett kollektivavtal.

Bestämmelserna i arbetstidslagen om ordinarie arbetstid per vecka och beräkningsperiod om fyra veckor kan förhandlas bort eller se annorlunda ut genom kollektivavtal på arbetsplatserna.

Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2008-10-04
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel