Vibrationer

Exponering för vibrationer indelas i helkroppsvibrationer och hand- och armvibrationer. Även andra former av exponering kan förekomma, t.ex. lokal exponering av fötter.

Helkroppsvibrationer
Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter, står eller ligger på ett vibrerande underlag. Exponeringen uppträder t.ex. i skogsmaskiner, entreprenadmaskiner, bussar, flygplan, på tåg och fartyg, men även i arbetslokaler där golvet sätts i rörelse av någon vibrationskälla. Bestående skador som sätts i samband med exponering för helkroppsvibrationer, kan vara besvär lokaliserade till rygg, skuldror och nacke. Sådana besvär kan dock inte med säkerhet, hänföras enbart till påverkan från vibrationer, då olämplig sittställning och andra ergonomiska brister i arbetsplatsens utformning kan ge likartade symtom. En kombination av exponering för vibrationer och ergonomiska brister, kan öka risken för besvär och skador.

Hand- armvibrationer
Hand- armvibrationer förekommer vanligtvis i samband med arbete med vibrerande maskiner och verktyg som hålls eller stöds av handen, t.ex. bilningshammare, borrmaskiner (betong- och proppborrning),
motorsågar, mutterdragare och gräsklippare. Det kan även förekomma hand- och armvibrationer i styren, rattar och reglage.

Vad är vibrationer och vilka besvär förekommer? Vibrationer kan beskrivas som en rörelse/svängning fram och tillbaka. Om man utsätts för kraftiga nivåer under längre tid kan olika besvär uppkomma. Denna påverkan kan ske antingen som helkroppsvibrationer eller som hand-arm vibrationer. Vibrationer kan orsaka "vita fingrar", nervpåverkan och muskelskada. Även om vibrationerna inte känns, kan de orsaka skador.

I föreskriften (AFS 2005:15) anges särskilt att ohälsa har observerats hos tandvårdspersonal, bilmekaniker, nitare och fotvårdspersonal trots att deras vibrationsexponering ofta ligger under insatsvärdena. Förklaringen till detta är att dessa yrkeskategorier ofta använder vibrerande verktyg där risken för ohälsa lätt underskattas. Insatsvärden ska inte räknas som gräns för skaderisk. Det finns individuella skillnader i känslighet.

Handskar kan vara bra för att hålla händerna varma, vissa handskar har även en vibrationsdämpande förmåga. Det är viktigt att handskarna har rätt storlek, så att det inte blir en olycksrisk.

Vibrationer kan skada oss om vi utsätts i större omfattning. Det är framför allt i armar/händer, ben och rygg som skador kan uppstå. För att begränsa påverkan av vibrationer finns Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:15

Är man som arbetstagare utsatt för vibrationer som överstiger våra insatsvärden, är arbetsgivaren skyldig att erbjuda personalen läkarundersökning. Läs mer här.

På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du information om vibrationer samt faktablad om vibrationsskador.

Publicerad av: Dennis Larsson
Publicerad: 2005-11-10
Uppdaterad: 2012-04-19
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel