Kyla/värme

Rätt temperatur inomhus brukar vara mellan 18-20 grader Celsius vid kroppsarbete. Vid stillastittande arbete föredrar de flesta en temperatur mellan 20-24 grader. Detta brukar kunna ordnas. Däremot är det svårare att tackla extrem kyla utomhus, likaså hög värme under sommaren. En anpassad klädsel är många gånger nödvändig.

Regler om rumsklimat finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning. Se 60-63 § i AFS2009:02.

Arbetsplatser utomhus ska så långt som möjligt vara åtgärdade för att skydda de arbetande mot väder och vind.

Vid arbete i låga eller höga temperaturer blir det besvärligare och mera påfrestande att arbeta jämfört med arbete i normala temperaturer.

Vind och fukt gör att köldeffekten förvärras.

Arbetsgivaren är ansvarig för att ingen skadar sig vid arbete i kyla eller värme. Rätt klädsel och skyddsutrustningar ska användas.

Vid extrem kyla eller värme kan arbetet stoppas.

Publicerad av: Dennis Larsson
Publicerad: 2005-11-10
Uppdaterad: 2010-10-05
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel