Luftkvalitet

Luftens kvalitet påverkar i mycket hög grad trivseln och vår hälsa. En vuxen människa förbrukar cirka 30 kilo luft eller 25 000 liter luft per dygn. Vi nordbor andas normalt mestadels inomhusluft. Luften ska vara ren och lätt att andas.

Luftens kvalitet påverkar oss ofta mer än vad vi tror.
Är luften torr eller smutsig kan detta resultera i sämre välbefinnande. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att luftkvaliteten ska bli så bra som möjligt.

Vi mår mycket bättre om vi kan andas ren luft. Vi får även bättre förutsättningar för att göra goda arbetsprestationer om vi har god tillgång till ren och frisk luft.

Luften innehåller hundratals olika främmande ämnen. De största besvären inomhus är radon och tobaksrök. Om man bor eller arbetar i ett hus med radon kan man erhålla ekonomisk hjälp med att sanera. Staten har ett program för sanering av radon i hus. Man beräknar att det i dag finns mellan 280 000 till 500 000 bostäder i Sverige med rätt till bidrag för radonsanering. Mest vanligt är radon i hus byggda med blå lättbetong. På 80-talet började man förstå att blåbetongen spred cancerframkallande radon i inomhusluften. Ett problem med radon är att det varken luktar eller syns. Miljökontoret på orten kan göra mätningar.

Saker som påverkar inomhusluften är olika byggmateriel, vissa möbler, datorer, kopieringsmaskiner, skrivare med mera. Om vi kan placera skrivare och kopiatorer i enskilda rum får vi bättre luft där vi arbetar. Andra saker som påverkar inomhusluften är mögel, parfymer, rengöringsmedel, matlagning, andra människor och djur.

Människor och djur ger ifrån sig koldioxid. För mycket koldioxid skapar illamående. Det är mycket viktigt att våra ventilationsanläggningar är anpassade efter det antal människor som vistas tillsammans i samma lokal.

Hos Socialstyrelsen kan man hitta information om städningens betydelse för en god luftkvalitet inomhus.

Hos Arbetsmiljöverkets AFS2009:2 på sidan 10 kan man läsa mer om luftkvalitet.

Hos Anozona kan man läsa om "sjukahussjukan".

Publicerad av: Dennis Larsson
Publicerad: 2005-11-10
Uppdaterad: 2012-04-19
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel