Att organisera arbetet

Det finns flera sätt att organisera arbetet i ett företag. De olika formerna har givetvis olika för- och nackdelar. Företagets ledning vill ha ett effektivt företag. Vilken organisationsform som anses effektivast varierar.

Företagets organisationsuppbyggnad styr arbetet. I regel bör även skyddsarbetet vara organiserat på samma sätt för att bli en del av det dagliga arbetet. Om arbetet med arbetsmiljön organiseras på ett annat sätt, är det svårt att hitta kontaktvägar mellan verksamheten och arbetsmiljöfrågorna.

Det finns många organisationsformer: Linje-, funktions-, linje-, stabs-, produkt-, grupp-, projekt-, matris-, divisions-, konglomerat-, funktionell- och affärsidébaserad organisation.

Organisationsformerna kan struktureras i olika skolor. Den byråkratiska skolan innebär att den anställde lyder chefen utan att ta egna initiativ. Scientific management innebär att man enligt modellen för "löpande bandet" delar upp produktionen i delar med extremt specialiserade arbetare inom varje del. Den administrativa skolan strukturerar företaget utifrån företagsledningens intresse, kommersiella aktiviteter, separata enheter för administrativa, tekniska samt finansiella. Human-relation uppmärksammar att sociala faktorer har avgörande betydelse, i enlighet med Hawthorne experimenten 1924. (Se bilagan till höger.) Human-relation är ett begrepp som handlar om mänsklig kontakt och något svenskt ord för frasen saknas.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2005-11-14
Uppdaterad: 2014-09-26
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel