Brandskydd

Lag om skydd mot olyckor är utfärdad av Sveriges riksdag den 20 november 2003. Lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Bestämmelserna i lagen innebär skyldighet att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, att det skall finnas en brandskyddsansvarig, att det skall finnas brandskyddsombud på varje avdelning / arbetsställe m.m

All personal ska ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning samt kunskap om att ingripa vid ett nödläge

Läs mer om brandskydd på Brandskyddsföreningens hemsida.

Lagen om skydd mot olyckor finns i Pdf - filen i högermarginalen


Publicerad: 2005-11-10
Uppdaterad: 2013-04-16
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel