Vad är el?

El är en osynlig bruksvara som kan utgöra livsfara vid felhantering. Därav är elsäkerhet viktigt. Under benämningen elsäkerhet finns även mer information om sidoämnen, såsom strålning och fält, alkohol och droger samt skyddskläder.

Energi kan inte förbrukas eller tillverkas. Energi kan bara omvandlas. Energi kan bland annat omvandlas från sol, vind, olja, kärnkraft, till andra former som rörelse- eller värmeenergi.

Rörelseenergi kan driva en turbin (en variant på fläkt) så att axeln i mitten börjar rotera. Om axeln roterar i en generator, kan man få elektrisk energi - det vi i dagligt tal kallar el. Till skillnad från flera andra energiformer kan el inte lagras (utom genom att ladda upp batterier). Likt andra energiformer tar elen den enklaste vägen - den som bäst leder ström och således utgör minst friktion i dess väg mot jorden. Det är oftast här elen kan bli fara för liv och hälsa.

El vill man använda i en förbrukare. Här avses till exempel värmeelement, tv, lampor eller något verktyg. Råkar en människa komma i kontakt med el på samma sätt, är det i regel enklare för elen att gå igenom kroppen, vilket lätt kan leda till en dödlig elchock.

En annan risk är att elen hittar vägar som kan orsaka bränder, då elen omvandlar en stor del av energin till värmeenergi under sin resa.

Det finns också indirekta faror, som enormt starkt ljus och tryckvågor från ljusbågar som gör att personer skadar sig.

El är användbart till mycket men är samtidigt inte så enkel att behärska, varvid man måste ha stor respekt för dess säkerhetsrisker.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2005-11-08
Uppdaterad: 2014-01-19
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel