Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljöarbete är ett väldigt stort område det berör bland annat mobbing, stress, hot och våld, olika utmattningssyndrom, diskriminering, jämlikhet, kränkande särbehandling, alkohol och droger.

Samverkan - en viktig del
Vi ägnar största delen av vårt vakna liv på arbetsplatsen. Vi är avhängiga av arbetet och omständigheterna där. Därför måste alla samverka så att vi får en positiv upplevelse av arbetet och av arbetsplatsen och att vi får en sjyst arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen är en skyddslagsstiftning med ett gediget regelverk som alla anställda ska ha orientering och utbildning om.
Arbetsgivare som anställda och fackliga företrädare har ett ansvar för en bra miljö. Det är arbetsgivaren som har beslutsrätten och som har huvudansvaret, men de anställda och skyddsombud måste aktivt engagera sig och driva arbetsmiljö frågor, för att just få en bättre arbetsmiljö.

Må bra
Psykosocial arbetsmiljö definieras som alla de faktorer som omger individen i arbetet. En bra arbetsmiljö ska ge alla anställda premisser att må bra på jobbet så att man kan realisera sitt arbete på ett bra sätt. Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett bestämt utbyte i form av ett rikt och varierande arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Det finns åtskilliga olika förhållanden som påverkar de anställdas arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Rättigheter/skyldigheter
Som anställd har man många rättigheter men även vissa skyldigheter. Dessa regleras i Arbetsmiljölagen som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Arbetsmiljölagen ställer stora krav på arbetsgivaren att ordna en bra arbetsmiljö. Alla anställda bör vara insatt i förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska aktivt deltaga och leda det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket han också är ansvarig för enligt arbetsmiljölagen.


Publicerad: 2005-11-09
Uppdaterad: 2014-05-21
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel