Fysisk skyddsrond

Här finns några tips och idéer om vad man bör tänka på när man arbetar med fysiska skyddsronder.

En fysisk arbetsmiljörond kan antingen omfatta hela arbetsplatsen eller vara riktad till ett speciellt område.

Det kan till exempel vara en fysisk skyddsrond som man riktar mot fordon. Man kan då inspektera alla fordon och ta reda på vad som kan förbättras eller bytas ut. Är däcken i bra skick? Är stolarna bra? Blir bilen varm på sommaren? med mera.

Även för lokaler kan man genomföra en fysisk arbetsmiljörond. Är golvet i bra skick? Finns buller i lokalen? Fungerar ventilationen som den ska?

Allt som inte kan åtgärdas omgående ska dokumenteras i en handlingsplan.

Vid upprättandet av en handlingsplan, ska det framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda, samt vem som är ansvarig för att arbetsmiljöbristerna blir åtgärdade.

Läs gärna mer om riskbedömningar på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Publicerad av: Dennis Larsson
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2009-12-10
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel