Skyddsrond

Skyddsronder bör enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete genomföras regelbundet.


När man arbetar med skyddsronder är det viktigt att skyddsombuden blir delaktiga, samt att man går igenom hela arbetsplatsen.

Här är exempel på saker som man bör beakta i en skyddsrond.


Steg för steg kan man tillsammans arbeta förebyggande, med att först göra en undersökning av arbetsplatsen och rätta till det som går att förbättra direkt.

Saker som man inte klarar av att förbättra med en gång dokumenterar man i en handlingsplan.
Där budgeterar och tidssätter man åtgärder som kan förbättra arbetsplatsen. Det ska i handlingsplanen framgå vem som är ansvarig för att åtgärder blir genomförda.

Sedan gör man en uppföljning för att se om man är nöjd eller om man ytterligare kan förbättra arbetsplatsen.

Allt det här ska enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete bli en rutin som ska återkomma minst en gång per år.


Hänsyn till arbetsmiljön ska alltid ingå i de beslut som tas för arbetsplatsen.

Sedan är det bara att fylla på med allt som man kan relatera till den egna arbetsmiljön. Ett bra hjälpmedel är en checklista för skyddsrond, med relevanta frågor. Det finns en användbar hos Prevent, man kan här även läsa om användbara kommentarer till checklistan. Prevent är en intresseorganisation inom arbetsmiljöområdet som ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK.

Publicerad av: Dennis Larsson,
Ingrid Thune
Publicerad: 2005-11-07
Uppdaterad: 2014-05-14
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel