Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Som arbetsgivare är man sedan 1992 skyldig att undersöka sina arbetsförhållande och dokumentera sin verksamhet. Detta ska resultera i en handlingsplan. Detta innebär att man ska göra undersökningar av de arbetsförhållanden som råder på den egna arbetsplatsen. När detta är gjort ska arbetsförhållanden som inte är bra förbättras. Sedan ska en uppföljning ske. Allt detta ingår i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Fler och fler företag börjar använda föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Vi har alla en skyldighet att ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden för företagets arbetsmiljöarbete och det finns en speciell föreskrift för detta. Allt som påverkar oss ska finnas med i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. Föreskriften har uppdaterats ett antal gånger men uppdateringarna är inarbetade i AFS 2001:1.

Börja med att undersöka era arbetsförhållanden tillsammans. Detta kan man göra via en skyddsrond. Alla ska vara med, chefer, skyddsombud och de som arbetar på arbetsplatsen. Ta gärna hjälp av checklistor eller utomstående kompetens.

Fortsätt med att åtgärda det som går att åtgärda. Det som inte kan åtgärdas direkt ska tidsättas i en handlingsplan. Det ska i handlingsplanen stå när åtgärden senast ska vara gjord samt vem som är ansvarig för att åtgärden blir genomförd. Eventuella kostnader ska finnas med i handlingsplanen.

När ni är klara med åtgärderna ska en uppföljning ske. Blev alla nöjda? är arbetsmiljön bra? Behövs ytterligare arbetsmiljöförbättrande åtgärder? Allt det här ska enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete bli en rutin som ska återkomma minst en gång per år.

Verksamhetsplanering och budgetprocessen ska ske genom den så kallade förbättringscirkeln. Planera eran verksamhet, genomför arbetsmiljöförbättringar, gör en uppföljning, planera igen, genomför arbetsmiljöförbättringar, och så vidare...

Här finns Systematiskt arbetsmiljöarbete som temasida.

Här kan man genomföra en interaktiv webutbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vilken status har Systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats, Arbetsmiljöverket har gjort en tabell.

Här finns föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Att arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete kan även vara ekonomiskt lönsamt, siffrorna kan behöva justeras till de dagsaktuella priserna.

Publicerad av: Dennis Larsson,
Ingrid Thune
Publicerad: 2005-11-05
Uppdaterad: 2013-09-16
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel