Förtroendeuppdraget som skyddsombud

Skyddsombud utses av arbetstagarna, i praktiken den fackliga organisationen och mandattiden är i regel tre år. Som skyddsombud har man ett antal arbetsuppgifter.

Grunden för att välja skyddsombud är att det ska finnas fem arbetstagare. Utnämningen gör den lokala fackliga organisationen och valperioden är tre år. I arbetsmiljöförordningen påpekas det att skyddsombud ska vara en person med insikt och intresse för arbetsmiljöfrågor. Där kan man också läsa att om det är skiftgång på arbetsstället så bör det finnas skyddsombud på alla skiftlag. Det är givetvis lämpligt att alla skyddsombud inte byts ut samma år. Hur många skyddsombud som behövs beror på arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållanden. Skyddsombuden ska bevaka alla anställdas intressen, oavsett vilka fackförbund  de är med i (och även oanslutnas intressen).

Skyddsombud bevakar att arbetsgivaren följer lagar och regler. Arbetsgivaren ska också samverka med skyddsombuden vid planeringen av ändringar, allt från nya maskiner till omorganisationer. Skyddsombudet är också en deltagare vid skyddsronder och är med och tar fram handlingsplaner.

För att klara alla dess uppgifter har skyddsombudet en hel del rättigheter, som ledigt från det vanliga jobbet och rätt att få läsa handlingar som behövs. I gengäld har skyddsombudet också viss tystnadsplikt.

För arbetare på fartyg gäller lite speciella regler, och dessa är inte alls lika hårda som för landkrabbor. Sjöfolkets regler är i första hand uppstyrt av fartygssäkerhetsförordningen.


Publicerad: 2005-11-02
Uppdaterad: 2009-12-10
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel