Skyddsombudet fungerar som en länk

Organisationer har ofta en linjeväg, och när den vanliga linjevägen inte fungerar fullt ut finns ett parallellspår som går via skyddsombudet.

En arbetstagare och dennes chef ska hantera situationer tillsammans. Men ibland räcker det inte. Det kan vara för att arbetstagaren inte har rätt kunskap eller saknar överblicken, eller för att chefen inte fullföljer det ansvar han har om att arbetssituationen.

Så finns det också fall där tillräckliga möjligheter för att ta ansvaret inte finns. En arbetstagare som behöver hjälp, stöd och råd kan då vända sig till sitt skyddsombud. Skyddsombudet har möjlighet att, utöver att själv försöka prata med den chef som inte redan hanterat situationen, att driva frågor vidare. Ofta finns det ett huvudskyddsombud (HSO) som skyddsombudet (SO) vänder sig till, de är båda en del av skyddsorganisationen. I skyddsombudsorganisationen finns det i regel en skyddskommitté där frågan kan tas upp. Fungerar det inte att lösa frågan inom företaget kan skyddsorganisationen kontakta en inspektör på Arbetsmiljöverket.

Omvänt gäller också att Arbetsmiljöverkets inspektörer kontaktar skyddsombudet för att få information och hjälp när de gör en inspektion på ett företag.

Skyddsombudets roll är att bevaka att arbetsgivaren följer lagar och regler så att arbetsmiljön blir så bra som möjligt för arbetstagarna. Uppdraget tar tid och kräver kunskap.

I Arbetsmiljölagen räknas det upp exempel på när skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

För att klara detta så ska skyddsombudet få den tid som behövs för sitt uppdrag. Eftersom skyddsombudet ska medverka vid många, vitt skilda frågor ställs det höga krav på skyddsombudets kunskap.

Grundtanken är att arbetsgivaren får ta kostnaden för att utbilda skyddsombudet medan utbildningar ofta anordnas av facket. Därigenom har man från båda parter, arbetsgivare och arbetstagare, medverkat till att skyddsombudet får den utbildning som behövs.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2005-10-18
Uppdaterad: 2012-04-20
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel