Skyddsombud – en övervakande roll

Skyddsombudets roll är att bevaka att arbetsgivaren följer lagar och regler så att arbetsmiljön blir så bra som möjligt för arbetstagarna. Uppdraget tar tid och kräver kunskap.

I Arbetsmiljölagen räknas det upp exempel på när skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

För att klara detta så ska skyddsombudet få den tid som behövs för sitt uppdrag. Eftersom skyddsombudet ska medverka vid många, vitt skilda frågor ställs det höga krav på skyddsombudets kunskap.

Grundtanken är att arbetsgivaren får ta kostnaden för att utbilda skyddsombudet medan utbildningar ofta anordnas av facket. Därigenom har man från båda parter, arbetsgivare och arbetstagare, medverkat till att skyddsombudet får den utbildning som behövs.
 
Efter årsskiftet 2009/2010 är det inte längre lika viktigt att man tydliggör att man är vald som just skyddsombud eftersom lagen därefter även omfattar begrepp som arbetsmiljöombud.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2005-10-30
Uppdaterad: 2013-04-16
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel