Skyddsombud ett förtroendeuppdrag

Som förtroendevalt skyddsombud företräder man sina arbetskamrater för att se till att arbetsmiljön är tillfredsställande. Uppdraget innebär också formella kontaktvägar med arbetsgivaren och en möjlighet att kontakta Arbetsmiljöverket.

Organisationer har ofta en linjeväg, och när den vanliga linjevägen inte fungerar fullt ut finns ett parallellspår som går via skyddsombudet.  

I lagen (AML kap 6 4§) uttrycks skyddsombudens generella roll
"Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §. Skyddsombud på fartyg skall vidare vaka över att fartyget har den bemanning som det skall ha enligt beslut eller föreskrifter."

En arbetstagare som behöver hjälp, stöd och råd kan då vända sig till sitt skyddsombud. Skyddsombudet har möjlighet att, utöver att själv försöka prata med den chef som inte redan hanterat situationen, att driva frågor vidare. Ofta finns det ett huvudskyddsombud (HSO) som skyddsombudet (SO) vänder sig till, de är båda en del av skyddsorganisationen. I skyddsombudsorganisationen finns det i regel en skyddskommitté där frågan kan tas upp.

Skyddsombudens möjlighet att agera i arbetsmiljöfrågor kallas för hänvändelseordning. Detta innebär att man i första hand direkt vänder sig till arbetsgivaren eller skyddskommittén, om det finns en sån. Skulle inte detta hjälpa kan man enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 paragraf 6a lämna en skriflig begäran om åtgärd. Blankett finns i bilagorna till höger. Skulle arbetsgivaren strunta i detta kan skyddsombudet ta kontakt med Arbetsmiljöverket för att få hjälp. Det finns en blankett hos Arbetsmiljöverket för detta.

Skulle ett arbete innebära omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa, och att det inte finns tid att gå den "normala" vägen kan skyddsombudet stoppa ett arbete. Du hittar en blankett även för det i bilagorna till höger. Observera att man bara använder skyddstopp om situationen är allvarlig.

Publicerad av: Roland Eliasson,
Per-Åke Persson, Ingrid Thune, Webmaster
Publicerad: 2005-10-09
Uppdaterad: 2014-09-25
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel