Artiklar

Visar resultat:1-25 av totalt 27
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Sjukpension har ersatts av tidig ålderspension

2014-09-23

De hårdare reglerna i sjukförsäkringen har lett till att hälften så många sjukpenningdagar tas ut. Men i stället tar dubbelt så många ut ålderspension i förtid, skriver tre arbetsvetenskapsforskare i ett debattinlägg.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

02. Uppföljning av sjukförsäkringsreformen

2014-03-15

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera de nya reglerna för sjukförsäkringen. Denna rapport är en del av Försäkringskassans uppföljning under 2012.

Läs hela artikeln här

Läs mer på forsakringskassan.se (extern länk)

03. Handläggares attityd avgör sjukskrivning

2014-03-15

Sjukskrivningstidens längd kan variera beroende på handläggarens inställning till försäkringskassans regler. Det visar en unik undersökning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort.

Läs hela artikeln här

Läs mer på inspsf.se (extern länk)

04. Ny praxis om SGI-skydd och årsarbetstid

2014-01-24

Kammarrätten i Jönköping har i två domar slagit fast att de försäkrade har rätt till sjukpenning respektive rätt till halv sjukpenning. Man har inte hållit med Försäkringskassan att reglerna om SGI-skydd hindrar att årsarbetstiden ändras till den arbetstid som gäller på en tjänst som den sjuke omplacerats till.

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

05. Anstånd inför omprövningsbeslut hos kassan

2013-11-27


Vi har här formulerat en mall som du ska kunna använda om du behöver anstånd inför omprövningen av ett beslut hos Försäkringskassan. Det är dock viktigt att det finns skäl som motiverar ett anstånd. Detta gäller bland annat inom sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna.


Läs hela artikeln här

06. Fler måste bevisa sin sjukdom

2013-10-22

Det har blivit lättare att kräva intyg redan första dagen vid sjukdom. Ännu är rättsfallen få, visar Arbetarskydds genomgång. Men mellan arbetsmarknadens parter är oenigheten total om nyttan att behöva bevisa sin sjukdom.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

07. Rehabkedjan

2013-09-09

Sjukförsäkringen har ändrats på flera punkter från och med den 1 juli 2008. Främst riktar regelförändringarna in sig på sjukskrivningar men det finns regelskärpningar också för sjukersättning (det som tidigare kallades för förtidspension).

Läs hela artikeln här

08. Åter till arbetet 2.0

2013-09-09

Regelverket för sjukskrivning ändrades ganska radikalt sommaren 2008 – och det ställer krav på fackligt aktiva att lära sig de nya reglerna och vässa det fackliga arbetet lokalt. Det är syftet med den här skriften.

ÅTA2_SEKO(2).pdf

Läs hela artikeln här

09. Regeringen bör lämna förslag om rehabilitering

2013-03-15

Så länge den bortre gränsen i sjukförsäkringen finns kvar bör alla som behöver det få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete i god tid innan de når den bortre gränsen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på riksdagen.se (extern länk)

10. Äntligen kan de få sjukpenning

2013-02-07

Fackförbundet Seko tog strid för tre sjukskrivna medlemmar mot Försäkringskassan och arbetsgivarna. Mot Försäkringskassan som vägrade betala sjukpenning efter deras arbetslivsintroduktion. Och mot arbetsgivarna som vägrade betala sjuklön.

Läs hela artikeln här

Läs mer på lag-avtal.se (extern länk)

11. Sjukförsäkringen fungerar inte alls

2012-10-01


Försämringarna av sjukförsäkringen höll så när på att kosta Fredrik Reinfeldt hans jobb i det senaste valet. Anders Borg lär till och med ha bett de moderata riksdagsledamöterna om ursäkt för att han drivit jakten på de sjukskrivna alltför hårt.


Läs hela artikeln här

Läs mer på aftonbladet.se (extern länk)

12. "Andra sidan" tycker till ....

2012-09-30

1 juli bytte Försäkringskassan namn på det läkarintyg som används för att bedöma arbetsförmåga vid sjukdom. Därmed försvann också den pedagogiska formulering som förtydligade sjukförsäkringens syfte – och som lyfte fram förmåga i stället för passiv frånvaro. Det menar Björn Hammar, Teknikföretagen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

13. "Ny bedömning av sjukersättning är välkommen"

2012-09-24


Försäkringskassan ändrar bedömningen av vilka som ska få sjukersättning, eller förtidspension som det tidigare kallades. Efter att ha granskat ett flertal fall i domstol backar nu myndigheten när det gäller den hårda tillämpningen av reglerna.


Läs hela artikeln här

14. Förlängd sjukpenning till lindrigt sjuka aktuellt

2012-08-18

Även lindrigt sjuka ska kunna beviljas förlängd sjukpenning om sjukdomen de lider av kan förvärras i och med att de börjar arbeta. Det beskedet ger Högsta förvaltningsdomstolen i en vägledande dom.

Läs hela artikeln här

Läs mer på sverigesradio.se (extern länk)

15. Så får vi sjukförsäkringen att friskna till

2012-07-15

LO-TCO Rättsskydd presenterar en rapport med en rättssäker lösning på problemen i sjukförsäkringen. Det är individer som blir sjuka. Det är den enskilde individens arbetsförmåga som måste prövas och den ska prövas mot arbeten som faktiskt finns och är möjliga att få och utföra. Allt annat är teoretiska modeller som inte fungerar, skriver Dan Holke, chefsjurist, och Claes Jansson, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd.

Läs hela artikeln här

Läs mer på gp.se (extern länk)

16. Arbetsgivares insatser i rehabiliteringskedjan

2012-05-21

Försäkringskassan har undersökt arbetsgivares insatser i rehabiliteringskedjan. I rapporten beskrivs arbetsgivares och fackliga representanters erfarenheter av reglerna i sjukförsäkringen och av att erbjuda insatser i samband med sjukskrivning. Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag.

Läs hela artikeln här

17. Klart förslag om sjukförsäkringen

2012-03-19

Regeringen har lämnat en ny proposition om sjukförsäkringen till Riksdagen. LO/TCO Rättsskydd menar att den inte innebär en mjukare bedömning som oppositionen ville.

Läs hela artikeln här

Läs mer på ka.se (extern länk)

18. Lönebidrag och försäkring

2012-03-19

Försäkringspaketet" rel="nofollow">http://feedproxy.google.com/~r/Trygghetsspanarna/~3/o7td7R-wBTU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email">Försäkringspaketet för lönebidragsanställda motsvarar inte alltid de kollektivavtalade försäkringarna.


Denna information har vi fått av Håkan Svärdman


 


 


 

Läs hela artikeln här

19. Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön

2012-03-14

Regeringen föreslår i en proposition ett förtydligande av arbetsgivarnas ansvar för sjuklön för arbetstagare som återkommer till sjukförsäkringen. Förslaget har lämnats till riksdagen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på regeringen.se (extern länk)

20. Så skall arbetsförmågan prövas

2012-03-02

En ny metod ska göra bedömningen av vem som är frisk nog att arbeta mer enhetlig och rättssäker, hoppas Försäkringskassan. Resultatet blir det motsatta – sjukförsäkringen blir behovs­prövad, befarar forskaren Ruth Mannelqvist. 2013 ska metoden införas.

Läs hela artikeln här

Läs mer på lotidningen.se (extern länk)

21. Kristersson backar om sjukförsäkring

2012-03-01

Nu backar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) och ställer sig bakom beslutet om återgång till de gamla reglerna i sjukförsäkringen om hur arbetsförmågan ska prövas efter 180 dagars sjukskrivning.

Läs hela artikeln här

Läs mer på lotidningen.se (extern länk)

22. Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning

2012-02-16


Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen utrett olika


arbetsmarknadsbegrepps betydelse vid bedömning av arbetsförmåga


Läs hela artikeln här

Läs mer på forsakringskassan.se (extern länk)

23. En arbetslös försäkrad som tagit semester direkt e

2012-02-06

En arbetslös försäkrad som tagit semester direkt efter en föräldraledighet får behålla sitt SGI-skydd, fastslår Högsta förvaltningsdomstolen och avslår därmed Försäkringskassans överklagande.

Läs hela artikeln här

24. Utförsäkrad för andra gången på ett år

2012-02-06

När Anneli Thörnroth blev utförsäkrad för andra gången fick hon inte delta i Arbetsförmedlingens program för utförsäkrade på nytt. Nu står hon helt utan inkomst.


Läs hela artikeln från LO-tidningen nedan

Läs hela artikeln här

25. Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön

2012-02-06

I en lagrådsremiss lämnas förslag till förtydligande av arbetsgivares sjuklöneansvar. En sjuklöneperiod ska inte börja om inte arbetstagaren helt har återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalade ut sjuklön för en hel sjuklöneperiod. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Läs hela artikeln här

Visa alla | 1 | 2 | Nästa