Artiklar

Visar resultat:1-12 av totalt 12
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Tips på bra övningar vid värk

2015-05-02

Många personer känner till sina problem men har aldrig fått några bra tips eller råd på passande övningar, och framförallt inte blivit varnade för vilka rörelser som ska undvikas. Nu finns en webbplats som kan hjälpa till.

Läs hela artikeln här

02. DO stämmer konferenscenter

2013-04-17

DO stämmer ett mäss- och konferenscenter i Stockholm för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön. När en ung kvinna sökte arbete på konferenscentret utsattes hon för påtryckningar av sexuell natur och kränkande kommentarer

Läs hela artikeln här

Läs mer på do.se (extern länk)

03. Europeiska lagstadgade krav.

2012-10-23

Europeiska lagstadgade krav rörande belastningsbesvär omfattar internationella konventioner och standarder, EU-direktiv och europeiska standarder.

Läs hela artikeln här

Läs mer på osha.europa.eu (extern länk)

04. Unik studie om flygplanslastarna färdig.

2012-10-23

Forskningsprojektet om flygplanslastarnas arbetsmiljö är nu färdigt och en slutrapport är på väg. I den finns förutom resultaten en lång rad förslag till förbättringar.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetsmiljoforskning.se (extern länk)

05. flygplanslastarnas arbetsmiljö.

2012-10-23

AFA Försäkring har gett en miljon kronor till ett fortsättningsprojekt om flygplanslastarnas arbetsmiljö.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetsmiljoforskning.se (extern länk)

06. Belastningsergonomi

2012-04-19

I Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (AFS) 1998:1 definierar man begreppet belastningsergonomi som: ”arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden som direkt eller indirekt kan inverka på hälsan i rörelseorganen” (d v s muskler, senor, skelett, brosk, ledband samt vissa nerver).

Läs hela artikeln här

07. Ergonomi ser till helheten

2012-04-19

Ergonomi behandlar samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Det är viktigt att försöka se hur saker hänger ihop, att eftersträva en helhetssyn.

Läs hela artikeln här

Läs mer på suntliv.nu (extern länk)

08. Stress bidrar till belastningsbesvär

2012-04-19

Vid akut stress spänns musklerna. Musklerna aktiveras inte bara vid hotande faror och olycksfallsrisker, utan även vid koncentrationskrävande uppgifter. Om sådana arbetsuppgifter utförs i en obekväm eller statisk arbetsställning eller med repetitiva rörelser så förstärks muskelengagemanget

Läs hela artikeln här

Läs mer på suntliv.nu (extern länk)

09. ARBETSMILJÖ - belastningar

2012-04-19

ARBETSMILJÖ - belastningar • Ergonomi: Läran om människan i arbete och samspelet mellan människan och arbetsredskapen (tvärvetenskap) • Belastningsergonomi: Rörelse- och stödjeorganens belastningsförhållanden under arbete (skelett, leder, muskler) • Hälsa: Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom utan också ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande

Läs hela artikeln här

10. Arbetsrelaterade besvär i nacke, axlar, armar och

2008-10-28

Nästan två tredjedelar av EU:s arbetstagare rapporterar att de utför repetitiva hand- och armrörelser, och en fjärdedel att de utsätts för vibrationer från verktyg – vilket utgör betydande riskfaktorer för arbetsrelaterade besvär i nacke, axlar, armar och händer. Många arbetstagare inom en rad olika yrken utvecklar arbetsrelaterade besvär i nacke, axlar, armar och händer. Dessa besvär är den vanligaste formen av arbetssjukdom i Europa och står för över 45 procent av alla arbetssjukdomar.

Läs hela artikeln här

Läs mer på osha.europa.eu (extern länk)

11. Belastningsbesvär - ett smärtsamt tillstånd

2008-10-28

Många faktorer kan bidra - antingen enskilt eller i kombination - till utvecklingen av belastningsbesvär

Läs hela artikeln här

Läs mer på osha.europa.eu (extern länk)

12. Nack- och skulderbesvär i arbetet

2008-03-04

I faktabladet om nack- och skulderbesvär i arbetet beskrivs olika riskfaktorer och hur besvären utreds. Dessutom ges rekommendationer och praktiska råd.

Läs hela artikeln här

Läs mer på folkhalsoguiden.se (extern länk)

Visa alla | 1