Artiklar

Visar resultat:1-25 av totalt 29
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Miljövänlig färg med allergiframkallande medel

2015-04-29

Vi har haft fokus på att få miljövänliga färger, men när lösningsmedlet är vatten så behöver man tillsätta konserveringsmedel. Och dessa är allergiframkallande.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

02. Asbest dödar än

2014-04-26

Drygt 30 år efter totalförbudet av asbest fortsätter varvsarbetarna från Karlskrona att dö i lungsäckscancer. Bara under 2012 och 2013 dog 13 blekingebor i sjukdomen, som i vanliga fall bara drabbar en på miljonen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på sekotidningen.se (extern länk)

03. Hemsida med neurologiska diagnoser mm

2013-10-02

Sidan definierar vad en neurologisk sjukdom kan vara, diagnos och rehabiliteringstips.

Läs hela artikeln här

Läs mer på neuroguiden.se (extern länk)

04. Sanktionsavgifter på inspekterat asbestarbete

2013-01-04

Arbetsmiljöverket genomför nu en stor tillsyn av asbestarbeten. Av 117 inspekterade företag hittills i år fick 21 sanktionsavgifter på 50 000 kronor var för att de inte haft tillstånd att sanera asbest. Förutom dessa har asbestarbete stoppats vid nästan 10 procent av de kontrollerade arbetsplatserna.

Läs hela artikeln här

05. Reach och kemikalierisker

2012-10-22

LO anser att förslaget till ny kemikalielag inte är tillräckligt skarpt. Läs mer på LOs hemsida. Även europafacket har uttalat sig.

Läs mer på lo.se (extern länk)

Läs mer på brysselkontoret.se (extern länk)

06. SwedWatch kollar importvarors kemikalieinnehåll.

2012-10-22

Denna text kommer från SwedWatch hemsida. Läs och agera efter ert samvete.

Läs hela artikeln här

Läs mer på swedwatch.org (extern länk)

07. 95.000 dör av yrkesrelaterad cancer i EU varje år

2012-10-22

Forskare på Karolinska i miljömedecin har i en ny pilotstudie publicerad i DN den 18 januari 2010 konstaterat att samverkande faktorer i arbetsmiljön orsakar cancer fast gränsvärdet för varje enskild kemikalie är låg. Om du också röker ökar risken drastiskt, anser forskarna.

Läs hela artikeln här

08. Ny handbok om arbete med kvarts

2012-10-22

Nu finns handboken God praxis för alla som kommer i kontakt med kvarts i sitt arbete. Boken finns på europeiska nätverket för kvarts, NEPSI:s hemsida, och kan laddas ner via tidningslänken nedan. 

Läs hela artikeln här

Läs mer på dagensarbete.se (extern länk)

09. Krafttag mot nya fall av silikos

2012-10-22

Arbetsmiljöverket ska granska arbetsmiljön på cirka 200 byggarbetsplatser i hela landet under 2006. Syftet är att sätta stopp för nya fall av silikos (stendammslunga).

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

10. Flera fall av fliseldarsjuka på värmeverk

2012-09-18

Tyvärr så har det på senare tid uppmärksammats flera fall av allergisk alveolit, så kallad fliseldarsjuka. Denna sjukdom kan man få om man hanterar flis med för hög fukthalt så att mögelsporer bildats. Sjukdomen kan vara kronisk och kan leda till tråkiga konsekvenser för den enskilde. Därför är det oerhört viktigt att arbetsgivaren vidtar alla åtgärder för att undvika att någon drabbas.

Läs hela artikeln här

11. Arsenik dödade inte Napoleon

2012-09-10

Det har länge ryktats om att Napoleon dog av arsenik men nu har forskare förklarat att halten inte var onormal för den tiden.

Läs hela artikeln här

12. Ny kunskap behövs om att få cancer av kvarts

2012-09-10

Kvarts kan orsaka cancer. Men alltför få känner till riskerna. Det är heller inte klart hur orsakssambandet ser ut och vid vilken exponering som kvarts blir farligt. För att ta fram bättre kunskap, som underlag för informationsinsatser om riskerna, får Ulla Stenius vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet 3 096 000 kronor från AFA Försäkring.

Läs hela artikeln här

13. Skrot och återvinning kan innehålla farliga ämnen

2011-10-26

När saker slutar vara saker och blir skrot istället så måste man vara vaksam på vilka farliga ämnen dyka upp och kan orsaka problem.

Elskrot fullt av farliga gifter.pdf

Läs hela artikeln här

14. Nytt förslag: Anmäl alla nanoprodukter

2010-03-04

Företag måste anmäla att de använder nanomaterial i sina produkter. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en ny rapport till regeringen.

Läs hela artikeln här

15. Ftaler -mjugörare i plaster kan vara hälsofarliga.

2009-12-10

Djurförsök har påvisat att reproduktionsförmågan kan påverkas. Regler om vilka typer av plaster som får förekomma hos små barns leksaker har utformats av Kemikalieinspektionen.

ftalater i leksaker -KEMi regler.pdf

Läs hela artikeln här

16. Luftburna partiklar orsakar hjärtinfarkt.

2009-12-10

En stor studie som bygger på fakta från Bygghälsans material i början av 70 talet visar att arbetare inom bygg och anläggningsbranschen som exponeras av små luftburna partiklar har klart ökad risk för hjärtinfarkt. Alltså inte bara risk för lungsjukdomar förekommer.

Läs hela artikeln här

17. Kreosot, EU, stolpar och slipers

2009-06-21

Det cancerframkallande träskyddsmedlet kan bli tillåtet i EU, och nu vet man mer om dess faror och hur farorna kan begränsas.

stolparbete adi_352.pdf

Läs hela artikeln här

18. Fossila bränslen ett arbetsmiljöproblem

2008-09-10

Ny forskning visar att människor som regelbundet exponeras för dieselavgaser i sitt arbete utsätter sig för stora hälsorisker. Samtidigt kan den nya miljötekniken som utvecklats för att ersätta råoljebaserad diesel få svårt att överleva på grund av ogynnsam skattepolitik.

Läs hela artikeln här

19. ELEKTRIKER AKTA DIG FÖR ASBEST!

2008-04-25

Alla byggnads- och underhållsarbetare, samt all städpersonal löper risk att exponeras för asbest. De yrkesarbetare som har kommit till byggarbetsplatser efter 1970, då asbest förbjöds som isoleringsmaterial, har idag svaga eller obefintliga kunskaper om asbest och dess dödliga påverkan – främst i lungorna, menar NBTF på en miljökonferens i Köpenhamn hösten 2007.

Läs hela artikeln här

20. Frisör ett farligt yrke

2007-09-28

Starka kemikalier, belastningskador och besvärande eksem. Frisörer är en utsatt yrkesgrupp och var femte frisör tvingas byta yrke på grund av eksem, enligt arbetsmiljöverket.

Läs hela artikeln här

21. EU parlamentet har skrivit REACH kommentarer

2006-10-03

Den 12 juli 2006 har EU parlamentet skrivit en 27 sidig inlaga med kommentarer kring arbetet med REACH och kemikalier.

reachmedd från parlamentet 12juli2006.pdf

22. Reach framskridande i EU

2006-10-03

På Kemikalieinspektionens hemsida finns aktuell information om REACH.

Läs hela artikeln här

23. Regeringen (2002-2006) jobbar för giftfri miljö.

2006-10-03

Regeringen har en presentation utfärdad april 2006 som berättar om arbetet att uppnå en giftfri miljö samt vad REACH står för (EU arbetet kring kemikalier)

giftfri miljö regeringsinfo.pdf

24. Minnesanteckningar 21 september 2004

2006-10-03

Möte mellan arbetsmarknadens parter om asbest hos Arbetsmiljöverket den 21 september 2004. Bakgrunden var ett EU-direktiv om asbest.

Direktiv 1999_77_EG.pdf

Utbildningsprogram_asbest.pdf

Minnesanteckningar den 21 september 2004.pdf

Nya direktiv och revidering.pdf

Direktiv 2003_18_EG.pdf

Minnesanteckningar med parterna.pdf

Revidering av föreskrifterna om asbest.pdf

Läs hela artikeln här

25. Konferens om asfalt

2006-10-03

Vid tre tillfällen under vintern 2006 kommer en rapportering från SBUF att presenteras. Anmälan kan ske via väg & ban klubbbar/avdelningarna.

Microsoft Word - asfaltseminarium vintern 2006.pdf

Läs hela artikeln här

Visa alla | 1 | 2 | Nästa