Artiklar

Visar resultat:1-25 av totalt 30
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Kraftig ökning av tillbud vid järnvägsarbete

2014-09-26

Olyckorna och tillbuden bland dem som arbetar med underhåll av järnvägen har ökat kraftigt. Från några incidenter per år till 30-40 årligen

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

02. Ny regel etablering av spårgående arbetsredskap

2014-09-26

För att minska risken för olyckor på järnvägen vid etablering och avetablering av tunga spårgående arbetsredskap (TSA) skärper nu Trafikverket reglerna. Det innebär att det intilliggande spåret ska stängas av under etablering och avetablering av TSA

Läs hela artikeln här

Läs mer på seko.se (extern länk)

03. Riskfritt begå arbetsmiljöbrott

2014-09-26

Sextusen fall av arbetsmiljöbrott polisanmäldes men bara två procent ledde till fällande domar.

Läs hela artikeln här

Läs mer på duochjobbet.se (extern länk)

04. Jobbet ska inte vara livsfarligt

2014-09-26

Hur kan mer än en person i veckan dö på jobbet utan att det får mer uppmärksamhet?

Läs hela artikeln här

05. Boendes rätt att röka väger tyngst

2014-09-26

Kommunen har gjort nog för att de anställda på gruppboendet ska slippa rök. De boendes rätt till stöd och hjälp är viktigare än arbetsmiljöhänsynen i det här fallet, anser kammarrätten.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

06. Säkra lyft med maskiner

2014-09-26

Maskiner avsedda för att lyfta tunga föremål innebär också en risk att tunga saker kan komma i okontrollerad rörelse eller tappas. Här är några tips för både förare och personer på marken, så att arbetet sker säkert för alla.

Läs hela artikeln här

Läs mer på prevent.se (extern länk)

07. Mix av åtgärder minskar bullret på förskolor

2014-09-26

Buller har blivit ett allt större problem på förskolor och det är inte ovanligt att personalen drabbas av ljudtrötthet, tinnitus och stress. Men med en rad olika åtgärder går det att förbättra ljudmiljön, visar ett forskningsprojekt som omfattar 17 förskolor i Umeå.

Läs hela artikeln här

08. Säkrare arbete med kran

2014-09-26

EU:s maskindirektiv ställer större krav på på hälso- och säkerhetsaspekter och de nya direktiven har inarbetats i maskinföreskriften.

Läs hela artikeln här

09. 300 lux ska det vara

2014-09-26

Det var för mörkt i arbetsgravarna i nya vagnhallen hos Euromaint Rails i Solna. Skyddsombudet klagade och Arbetsmiljöverket ger honom rätt.

Läs hela artikeln här

10. Inspektioner inom bygg viktig väckarklocka

2014-09-26

Hos fyra av tio fungerar det bra. Men majoriteten bedriver inget förebyggande arbetsmiljöarbete. Det visar resultatet av de drygt 1 100 inspektioner av små byggföretag, som Arbetsmiljöverket genomfört i hela landet

Läs hela artikeln här

11. Ingen gräns för värme

2014-09-26

Hur varmt får det vara på en arbetsplats vid en värmebölja som den som just nu sveper över landet? Det finns inget bestämt högsta gradtal, men arbetsgivaren är skyldig att se till att det ska vara ”lämpligt termiskt klimat”.

Läs hela artikeln här

Läs mer på lotidningen.lo.se (extern länk)

12. Så skyddar du hörseln

2014-09-26

Det gnisslar och tjuter, surrar och susar, bultar och dånar. Och där det kunde vara tyst, vrålar fel musik. Oljuden från maskiner och verktyg förföljer oss. Hur mycket tål man? När kan man säga nej? Och vad gör den som hellre vill lyssna på Radio Vinyl än hiphop?

Läs hela artikeln här

13. Kontorslandskap och forskning om dessa

2014-09-26

Forskning kring kontorlandskap pågår löpande. Klart är att det inte bara finns fördelar. Men många nackdelar kan minimeras om man tänker till.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

14. Hörlurar på call center kan ge hörselskador

2014-09-26

De som arbetar på call-center i Sverige kan drabbas av hörselskador, uppger Sveriges Radios program Vetenskapsradion idag. Brittisk forskning, som presenteras inom kort, visar att det bland annat är hörlurarna som är boven i dramat.

Läs hela artikeln här

15. Vitt ljus ger säkrare fordonstrafik säger forskare

2014-09-26

Att byta ut de gula skenet från högtrycksnatriumlamporna mot lampor som lyser vitt leder till snabbare reaktionstid hos fordonsförare.

Läs hela artikeln här

16. Sommarjobb - vet du vad som gäller?

2014-09-25

Det finns massor av små och stor regler för var, när och hur du får sommarjobba. tyvärr känner vissa chefer och företag inte till alla reglerna. Arbetsmiljöverket är myndigheten som ser till att företagen sköter sig.

Läs hela artikeln här

17. Ökat antal dödsfall på arbetsplatserna utreddes

2014-09-25

Arbetsmiljöverket bantade bort runt hälften av sina ­experter i Stockholm och ­ungefär en fjärdedel av ­landets inspektörer för att klara av regeringens spar­beting under 2008. Samtidigt ökar antalet dödsolyckor på arbetsplatser i Sverige dramatiskt

projektrapport_dodsolyckor_2008.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på svd.se (extern länk)

18. Arbetet orsakar stress

2014-09-25

Stress uppstår på många sätt, och ett av sätten är via arbetet. Det finns både forskning och kartläggning inom området.

Arbetshälsorapport 2012.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på stressforskning.su.se (extern länk)

Läs mer på arbetsmiljoforskning.se (extern länk)

19. Belasta rätt

2014-09-25

Belastningsbesvär är oönskat för alla inblandade. Den anställde utsätts för personligt lidande och inkomstbortfall, för arbetsgivaren sänker de företagets effektivitet, och för staten höjer de socialförsäkringskostnaderna.

Belastningsbesvär är en angelägen fråga för EU i dess gemenskapsstrategi för arbetsmiljön. De är också en erkänd prioritering i EU:s medlemsstater och bland arbetsmarknadens parter i Europa.

Belastningsbesvär-faktablad EU.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på osha.europa.eu (extern länk)

20. Stora kunskapsluckor om facket

2014-09-25

Alla kräver rättvisa, men få vet vad ordet solidaritet egentligen betyder

Läs hela artikeln här

21. Fastighetsboxar underlättar brevbärarnas jobb

2014-09-25

Hyresgäster i två fastigheter på Upplandsgatan i Stockholm får nu sin post i vita brevlådor utanför lägenhetsdörren. Posten har av arbetsmiljöskäl hotat stoppa utdelningen på grund av att brevinkasten i hyresgästernas ytterdörrar sitter för högt.

Läs hela artikeln här

22. Schysta villkor – nytt märke för arbetsplatser

2014-09-25

Nu lanserar Hotell- och restaurangfacket ett nytt märke – Schysta villkor – för samtliga arbetsplatser (restauranger, hotell, caféer, nöjesparker, spa-, konferens- och skidanläggningar, casinon, bowling- och bingohallar o s v) med kollektivavtal om schysta löner och anställningsvillkor.

Läs hela artikeln här

23. Många bagare blir sjuka av mjöldamm

2014-09-25

Astma och karies är sjukdomar som kan orsakas av mjöldamm. Men det går att få ner halterna. Ett nytt informationsmaterial riktat till landets små och medelstora bagerier ger tips på hur.

Läs hela artikeln här

24. Pressade byggtider blir en dödsfälla

2014-09-25

Varannan person som arbetar inom byggbranschen - byggchefer och byggnadsarbetare - känner sig orolig flera gånger varje månad för att det ska inträffa en arbetsolycka. Fem procent är rädda varje dag för att det ska hända en olycka och var fjärde byggnadsarbetare har övervägt att byta bransch på grund av dålig arbetsmiljö och risk för arbetsolyckor på sin arbetsplats.

Läs hela artikeln här

25. Strålning från larmbågar ofta över referensvärdet

2014-09-25

Stöldskyddslarmbågar i butiker kan orsaka att de anställda exponeras för magnetfält som överskrider de rekommenderade gränsvärdena. Det visar beräkningar från Strålsäkerhetsmyndigheten och Elsäkerhetsverket.

Läs hela artikeln här

Visa alla | 1 | 2 | Nästa