Artiklar

Visar resultat:1-25 av totalt 42
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. En tyst minut för mycket

2014-11-17

Den senaste tiden har det skett ett antal tragiska dödsolyckor på arbetsplatser runt om i landet. Läs min reaktion på att detta fruktansvärda får fortsätta ske.

Läs mer på sekotidningen.se (extern länk)

02. Företagsbot för Strukton

2014-08-13

Dom har nu fallit i arbetsmiljömålet mot Strukton Rail efter dödsolyckan vid Linghem i februari 2010. En man omkom under snöröjning.

Läs hela artikeln här

Läs mer på sekotidningen.se (extern länk)

03. Dyrare att strunta i arbetsmiljön

2014-03-31

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om hur systemet med sanktionsavgifter ska se ut. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut om effektivare påföljder för den arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

04. Arbetsmiljöverkets föreskrifter - AFS

2014-01-13

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett hundratal föreskrifter med beteckningen AFS. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:04.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

05. Nya sanktionsregler antagna

2013-10-28

Regeringen vill effektivisera systemet med sanktioner för överträdelser av arbetsmiljöreglerna. Det innebär att administrativa sanktionsavgifter i stor utsträckning kommer att ersätta det straffsystem som finns i dag.

Läs hela artikeln här

06. Nya skyddsnet.se

2013-08-13

Nu pågår ett intensivt arbete med att modifiera logga och utbilda fler ämnesansvariga i samband med att skyddsnet.se ska bli ett gemensamt forum för de fem förbund som ingår i 6F, nämligen Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO.

Läs hela artikeln här

07. Utländska företag ska anmäla utstationerade

2013-05-23

Utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar ska göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Företagen ska dessutom utse och anmäla en kontaktperson i Sverige som ska kunna ta emot delgivningar och tillhandahålla handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. De företag som inte följer reglerna ska betala sanktionsavgift eller vite.

Läs hela artikeln här

Läs mer på riksdagen.se (extern länk)

08. Forskningen som försvann

2013-04-18

Som ett av få länder i EU saknar Sverige en samlad forskning om arbetslivet. Därför står vi utanför det europeiska samarbetet. Yrkesmedicinare höjer ett varningens finger: Om inget görs kommer liv att förkortas.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

09. Utbildning i Skyddsnet

2013-04-17

Den 16-17 april samlades 23 deltagare från 6F-förbunden på Rönneberga för att utbildas i hur Skyddsnet.se fungerar.

Läs hela artikeln här

10. Biltafikens Arbetsgivareförbund varslar om lockout

2013-04-17

 Transport har försatt oss i en situation där vi måste skydda våra medlemmar. För att undvika en upptrappning av konflikten omfattar lockouten bara de som blir sysslolösa om Transports stridsåtgärder träder i kraft, säger Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens

Läs hela artikeln här

11. Växande tjänstesektor i fokus för inspektion

2013-03-20

Tjänstesektorn i Sverige växer. Därmed ökar också branschens arbetsmiljörisker som stress och långa arbetstider. Arbetsmiljöverket satsar nu på att inspektera ett stort antal expansiva tjänsteföretag i södra Sverige för att förbättra arbetsmiljön för de anställda.

Läs hela artikeln här

12. Förslag på ny kameraövervakningslag

2013-03-20

Förslaget till ny kameraövervakningslag som regeringen nu överlämnat till riksdagen syftar till att modernisera regleringen på ett sätt som säkerställer balansen mellan intresset av att använda kameraövervakning för berättigade ändamål och intresset av att skydda enskildas integritet.

Läs hela artikeln här

13. Handledning företagshälsovård

2013-02-11

LO och dess förbund har tagit fram en handledning för hur man ska jobba med att se till att alla medlemmar får en kvalitetssäkrad företagshälsovård.

Läs hela artikeln här

Läs mer på lo.se (extern länk)

14. Ett år sedan olyckan i kalkugnen

2012-11-09

Vi hämtar en artikel från tidningen Arbetarskydd, en informativ tidning som bevakning på arbetsmiljön:


 


Efter fyra timmars arbete hördes ett vrål. Ut genom hålet kom skållhet ånga och frätande kalk. Hjälmarna for av deras huvuden.
Gustaf Seppelin Solli överlevde olyckan i Nordkalks ugn för ett år sedan. Sju arbetskamrater brännskadades. En av dem dog i olyckan som aldrig borde ha hänt.

Läs hela artikeln här

15. Chefer: Prestationsbrist beror på privata problem

2012-11-09

Vi saxar en artikel från tidningen Arbetarskydd, en informativ tidning som ni bör prenumerera på:


Arbetsgivarna tror att privata problem är förklaringen till dåliga prestationer på jobbet. De anställda tror däremot att problemen finns på arbetsplatsen.

Läs hela artikeln här

16. Nya regler för kemikaliehantering 2011-12 -08

2011-12-08

Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket:


Nya regler för säkrare hantering av kemiska risker på arbetsplatserna


Kemiska och mikrobiologiska faktorer låg bakom drygt var tionde anmäld arbetssjukdom under 2010.  Bakom dessa anmälningar låg exponering för ett stort antal skadliga ämnen.Arbetsmiljöverket har nu beslutat om nya regler för kemiska risker och om hygieniska gränsvärden. Bägge föreskrifterna börjar gälla från och med halvårsskiftet 2012.

Läs hela artikeln här

17. Nyhetsbrev om arbetsmiljö och hälsa, november 2011

2011-11-30

Karolinska Institutets folkhälsoakademi ger ut ett nyhetsbrev om arbetsmiljö och hälsa. Ansvariga för brevet är Institutionen för folkhälsovetenskap och Institutet för miljömedicin.

Läs hela artikeln här

Läs mer på folkhalsoguiden.se (extern länk)

18. Jag förstår inte hur Skyddsombuden gör

2011-09-29

 


Anette Nyqvist är inte bara forskare och journalist. Hon är nyblivet skyddsombud också. Som sådant sneglar hon ömsom mot stora Stora Skyddsombudpriset, ömsom hänger hon med gamnacke över tunga pärmar.

Läs hela artikeln här

19. Tid för återhämtning

2011-09-26

SEKO har gett ut ett OH-material angående återhämtningstid. Dessutom finns OH-bilder angående sömnforskning (se bilagor)

sömn 1.pdf

sömn 2.pdf

tid för återhämtning 20 oh bilder.pdf

Läs hela artikeln här

20. Information om arbetstidspropositionen

2011-09-26

Torsdagen den 21 oktober 2004 informerade Laila Bjurling från arbetsmarknadsutskottet vid möte med Företagskommittén vid Green Cargo om regeringens proposition om förändringar i arbetstidslagen med anledning av EG:s arbetstidsdirektiv

Domen C-397_01-C-403_01.pdf

prop20032004_180.pdf

Minnesanteckningar 21 oktober 2004.pdf

Läs hela artikeln här

21. Vad innebär EU:s arbetstidsdirektiv

2011-09-26

För att läsa mer om vad som händer med arbetstidsfrågorna i EU ska du gå in på fackförbundens EU hemsida. LO TCO och SACO har ett gemensamt Brysselkontor.

Läs hela artikeln här

22. Få bukt med sjuknärvaron viktig arbetsmiljöfråga

2010-10-14

Det tycker månadens skyddsombud Ann-Katrin Eneblom, huvudskyddsombud för Kommunal i Karlskoga, och en av finalisterna i Du&jobbets tävling, Stora skyddsombudspriset 2010.

Läs hela artikeln här

Läs mer på duochjobbet.se (extern länk)

23. Regeringen presenterar plan för arbetsmilön

2010-09-28

Mindre än en vecka efter valet tar regeringen ett samlat grepp om arbetsmiljöfrågorna. De vill bredda arbetsmiljödefinitionen och föreslår nya åtgärder i en ny handlingsplan.


Rapport från Sunt Liv

Läs hela artikeln här

24. Partierna är oeniga om turordningen

2010-09-07

Turordningen, ungdomsarbetslösheten och skyddsombudens roll är viktiga arbetslivsfrågor för riksdagspartierna inför valet.

Läs hela artikeln här

25. Regeringen handlingsförlamad om arbetsmiljön

2010-09-07

Först var det maj som gällde, sedan juni och nu meddelar arbetsmarknadsdepartementet att någon tidsplan för beslut om en handlingsplan för arbetsmiljön inte finns inplanerad.
- Det visar tydligt att arbetsmiljö inte är någon prioriterad fråga för den borgerliga regeringen, säger Stefan Wiberg på IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet

Läs hela artikeln här

Visa alla | 1 | 2 | Nästa