Nyheter

Visar resultat:1-25 av totalt 139
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Senare utredning bekräftar arbetsoförmåga

2014-09-22

En kvinna som arbetat inom vården får rätt till tre fjärdedels sjukersättning fr.o.m. augusti 2011 efter en dom i Kammarrätten i Jönköping. Kvinnan har haft en nedsatt arbetsförmåga i 15 år på grund av generaliserad värk kombinerad med psykiatrisk problematik.

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

02. Jobbade utan försäkringar

2014-09-19

Glasarbetare från Litauen har enligt Byggnads arbetat utan arbetsskadeförsäkring i Sverige under flera år. Nu har arbetsgivaren betalat in cirka 1,4 miljoner kronor i arbetsmarknadsförsäkringar.

Läs hela artikeln här

Läs mer på byggnadsarbetaren.se (extern länk)

03. Ny regering - vad händer med pensionen ?

2014-09-18

Dagens flexibla system gäller tillsvidare, vilket innebär att du kan ta ut din allmänna pension tidigast från 61 år. Du har också möjlighet att välja att vänta med pensionsuttaget hur länge du vill. Det finns ingen övre åldersgräns.

Läs hela artikeln här

Läs mer på secure.pensionsmyndigheten.se (extern länk)

04. 80 miljoner från Afa till elektriker

2014-08-20

Kollektivavtalsförsäkringarna genom Afa, betalade under 2013 ut över nio och en halv miljard i försäkringsersättningar. Det motsvarar ungefär trettiosju miljoner om dagen. Försäkringsbolaget handlade en bit över trehundratusen ärenden under 2013.

Läs hela artikeln här

Läs mer på tidningenelektrikern.se (extern länk)

05. Fler än tidigare lever på bidrag

2014-08-14

Antalet personer som lever på sjukpenning, a-kassa och andra sociala ersättningar ökade med 2,5 procent förra året jämfört med året innan.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetet.se (extern länk)

06. Dags att satsa mer på att förebygga fallolyckor

2014-04-30

Att ramla på jobbet är det vanligaste allvarliga arbetsolycksfallet. Risken ökar med stigande ålder och konsekvenserna bli ofta svåra.
– Bryter du handleden i femtioårsåldern, så blir du oftast inte riktigt bra igen, sa Michel Normark, AFA Försäkring, på ett seminarium nyligen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på suntliv.nu (extern länk)

07. Försäkringskassan får kritik av JO

2014-03-28

JO kritiserar Försäkringskassan för långsam och bristfällig handläggning i ett ärende om verkställighet av en dom från kammarrätten. Kalle som är född 1949 hade med hjälp av Kommunalarbetareförbundet och LO-TCO Rättskydd drivit ett ärende om rätt till sjukersättning som han ansökte om i mars 2008.

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

08. Lång väntan på domar från förvaltningsrätten

2014-03-28

Granskning visar att förvaltningsrätterna behöver ha ett tydligare medborgarperspektiv i sin verksamhet. Handläggningstiderna är ofta mycket långa och förvaltningsrätterna skickar inte ut någon information till den som överklagar.

Läs hela artikeln här

Läs mer på riksrevisionen.se (extern länk)

09. Mycket dålig kunskap om sjukförsäkring

2014-03-24

Bara 36 procent av de som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal vet om att de i sin anställning har en sjukförsäkring som kompletterar Försäkringskassans ersättning vid längre sjukskrivning och eventuell sjukersättning.

Läs hela artikeln här

Läs mer på mynewsdesk.com (extern länk)

10. Färre sjukfall prövas i domstol

2014-03-09

Fackförbunden driver rekordfå rättsfall, och det är ­försäkringsärendena som står för minskningen. Arbetssjukdomar anmäls alltför sällan, ­enligt fackets jurister.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetet.se (extern länk)

11. 28 miljoner till Sekomedlemmar

2014-01-25

Felaktiga uppsägningar eller lön som inte betalas ut, arbetsskador, sänkt sjukpenning eller indragna socialförsäkringsförmåner: Anledningarna är många till att juristerna på LO-TCO Rättsskydd driver domstolsprocesser för fackliga medlemmar varje år.

Läs hela artikeln här

Läs mer på sekotidningen.se (extern länk)

12. Fler slipper betala tillbaka ersättning

2014-01-15

Två medlemmar i fackförbunden Svenska Livsmedelsarbetareförbundet respektive Fackförbundet ST har med hjälp av LO-TCO Rättsskydd fått rätt genom domar i kammarrätterna och slipper därmed betala tillbaka stora belopp.

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

13. Jag vill inte vara kund hos Försäkringskassan ...

2013-11-24

Håkan Swärdman; I somras besökte jag ett seminarium arrangerat av Försäkringskassan. Det blev sakligt och informativt. Jag noterade särskilt att Försäkringskassan hade skaffat sig ett språkbruk som ligger den kommersiella försäkringsbranschen nära. Den sjukskrivne kallades för kund, som befinner sig på en kundresa

Läs hela artikeln här

Läs mer på trygghetsspanarna.folksamblogg.se (extern länk)

14. skyddsnet.se på Sekos kongress 2013

2013-10-03

Tim Söderström och Stig Nordberg, två ämnesansvariga i skyddsnet.se, har varit på plats vid Sekos kongress i Stockholm 1-3 oktober 2013.

Läs hela artikeln här

15. Utvecklad metod ökar tydligheten

2013-06-01

Försäkringskassan har beslutat att arbetsmetoden med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer ska utvecklas. Dels förtydligas när nya uppgifter i ett ärende ska dokumenteras, dels renodlas syftet med gruppkonsultationen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på forsakringskassan.se (extern länk)

16. Pensionärer missar tusenlappar

2013-05-22

Omkring 140 000 svenska pensionärer går varje år miste om sammanlagt två miljarder kr som de har rätt till.

Läs hela artikeln här

Läs mer på privataaffarer.se (extern länk)

17. JO kritiserar Försäkringskassan

2013-04-26

LO-TCO Rättsskydd har tillsammans med IF Metall nått framgång i ett ärende hos justitieombudsmannen (JO).

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

18. Försäkringskassan får skarp kritik

2013-03-23

Rättssäkerheten är satt ur spel av Försäkringskassan, menar Ulf Björk på IF Metall i Umeå. Nu riktar JO kritik mot kassans arbetsmetod.

Läs hela artikeln här

Läs mer på vk.se (extern länk)

Läs mer på arbetet.se (extern länk)

19. Regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringen

2013-03-23

Promemorian innehåller förslag till regelförenklingar inom socialförsäkringsområdet. Förslagen syftar till att förenkla den praktiska hanteringen av ärenden, både från medborgarnas och myndigheternas perspektiv.

Läs hela artikeln här

20. Nej till förslaget om tre veckors överklagningstid

2013-02-01

Ett enigt justitieutskott föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag (prop. 2012/13:45) att korta ned tiden för överklagande av domstolsbeslut från två månader till tre veckor.

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

21. Pressa arbetsgivarna i stället för de sjukskrivna

2012-10-20

Omforma tidsgränserna i sjukförsäkringen till stödjepunkter vid vilka de sjuka får ökad rätt till rehabilitering.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetet.se (extern länk)

22. Ovanligt att läkarna ifrågasätts

2012-10-09

– Jag klarade inte av att se kränkningarna av människors rättigheter. Det säger Steve Dahlin som hoppade av sitt jobb på Försäkringskassan för två år sedan.

Läs hela artikeln här

Läs mer på dagensarbete.se (extern länk)

23. Prisbasbeloppet år 2013 beräknat till 44 500 kr

2012-07-12

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) har för år 2013 beräknats till 44 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2013 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2012.

Läs hela artikeln här

Läs mer på mynewsdesk.com (extern länk)

24. Folksam ändrar regler

2012-07-02

I mars skrev Dagens Arbete om Christer Ring som skadat sig och inte fick pengar från fackets försäkring. Orsak: hans hälsena var bara halvt avsliten – inte helt. Efter påtryckningar ändrar nu Folksam reglerna.

Läs hela artikeln här

Läs mer på dagensarbete.se (extern länk)

25. LO-TCO Rättsskydd i Almedalen 2012

2012-06-15

Under Almedalsveckan kommer LO-TCO Rättskydd AB i år att genomföra tre seminarier. De kommer att handla om bristerna i integriteten i arbetslivet, om behovet av en ny och fungerande arbetsskadeförsäkring och om ett individperspektiv som gick förlorat i sjukförsäkringen.

Läs hela artikeln här

Visa allaFöregående | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nästa | Sista