Tips och Råd

Visar resultat:1-7 av totalt 7
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. KIM-verktyget riskbedömning

2012-10-23

Nyckelmomentsmetoden utvecklades för riskbedömning på screeningnivån vid manuell hantering av laster

Läs hela artikeln här

Läs mer på handlingloads.eu (extern länk)

02. Belastningsergonomi

2012-04-19

Besvär till följd av för stora, långvariga eller ensidiga belastningar utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen. Vid bedömning av en arbetssituation används ofta begreppet belastningsdos som mått på den sammanlagda belastningen. Dosen beräknas som en kombination av hur mycket, hur tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetat.

Läs hela artikeln här

Läs mer på so.sekotomteboda.se (extern länk)

03. Belastningsskador - Nej tack

2012-04-19

Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar hälsan i kroppens muskler och leder. Här ingår bland annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, arbetsobjekt, verktyg, omgivning, organisering samt psykologiska och sociala förhållanden i arbetet.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

04. Arbetstagare

2012-04-19

Varje år drabbas miljontals europeiska arbetstagare av arbetsrelaterade belastningsbesvär. Deras värk, smärtor och skador är en tung börda för arbetstagarna och deras familjer. Belastningsbesvär täcker vitt skilda hälsoproblem. De främsta grupperna är ryggsmärta/-skador och arbetsrelaterade besvär i nacke, axlar, armar och händer, ofta kallade "repetitive strain injuries" eller belastningsskador på grund av monotona repetitiva rörelser. Även höft, ben och fötter kan drabbas. Fysiska orsaker till belastningsbesvär är bland annat: hantering av laster, dålig ställning och repetitiva rörelser. Organisatoriska orsaker omfattar arbetets hastighet och monotoni. Vissa typer av besvär förknippas med särskilda arbetsuppgifter eller yrken.

Läs hela artikeln här

Läs mer på osha.europa.eu (extern länk)

05. Arbetsgivare

2012-04-19

Belastningsbesvär är en av de vanligaste arbets- relaterade åkommorna. De drabbar miljontals europeiska arbetstagare med kostnader på flera miljarder euro för arbetsgivarna. Dålig arbetsmiljöpraxis leder till höga kostnader genom sjukfrånvaro, lägre arbetskvalitet och förlorad produktion. Att ta itu med belastningsbesvären handlar naturligtvis om att förbättra livet för människor på arbetet, men det är också en god affär.

Läs hela artikeln här

Läs mer på osha.europa.eu (extern länk)

06. Yrkesverksamma inom arbetsmiljö

2012-04-19

Belastningsbesvär är ett betydande problem. Men de kan förebyggas eller kraftigt begränsas om man följer befintlig arbetsmiljölagstiftning liksom råd om god praxis.

Läs hela artikeln här

Läs mer på osha.europa.eu (extern länk)

07. Bedöm risker vid belastning.

2012-04-19

Bedömning av manuell hantering Version 2008 med stöd av nyckelmoment. Arbetsmiljöverkets bedömningsmall enligt EU standard.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

Visa alla | 1