Tips och Råd

Visar resultat:1-25 av totalt 28
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. SEKOs lilla lathund 2013

2014-07-09

SEKOs lilla lathund 2013 - fortfarande lika aktuell. En ovärderlig hjälp för dig som handlägger och driver försäkringsfrågor. Lathunden ger dig värdefulla tips och råd vid begäran om omprövningar, överklagningar och andra kontakter med Försäkringskassan, AFA, trafikförsäkringsbolag och förvaltningsdomstolarna.

SEKOs lilla lathund 2013_vers 1303.pdf

Läs hela artikeln här

02. 2014 års informationsmaterial från PTK

2014-02-13

Många av Sekos medlemmar omfattas av avtal som är tecknade för "tjänstemän i privat sektor". Detta gäller framför allt ITP pensionsavtalen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på ptk.se (extern länk)

03. Rättshjälp

2014-01-26

Enligt förbundets stadgar har medlemmar och avdelningar möjlighet att under vissa förutsättningar få rättshjälp i frågor som har samband med eller betydelse för anställningen eller den fackliga verksamheten. Anhöriga kan också beviljas rättshjälp i rättsärende rörande avliden medlem

Läs hela artikeln här

Läs mer på seko.se (extern länk)

04. Anstånd inför omprövningsbeslut hos kassan

2013-11-27

Vi har här formulerat en mall som du ska kunna använda om du behöver anstånd inför omprövningen av ett beslut hos Försäkringskassan. Det är dock viktigt att det finns skäl som motiverar ett anstånd. Detta gäller bland annat inom sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna.

Läs hela artikeln här

05. Medlemsförsäkringar

2013-08-25


Som medlem i ditt 6F-förbund har du tillgång till ett omfattande försäkringsutbud. Vissa försäkringar ingår i ditt medlemskap, medan andra kan du teckna själv.


Läs hela artikeln här

06. Dina medlemsförsäkringar i SEKO

2013-03-23

Medlemmarna i SEKO har ett mer omfattande försäkringsskydd än medlemmar i de andra facken. SEKOs medlemsförsäkringar skulle kosta flera hundra kronor i månaden om du tecknat dem själv.

SEKO-ST-Unionen.pdf

Läs hela artikeln här

07. De föreslagna basbeloppen för 2013

2012-10-02

Statistiska Centralbyrån och Pensionsmyndigheten har under sommaren räknat fram förslag till 2013 års tre nya basbelopp. Regeringen fastställer beloppen senare under hösten – och brukar alltid följa myndigheternas förslag. Så vi kan vara nästintill säkra på att det är dessa belopp som kommer att gälla nästa år.

Läs hela artikeln här

08. Kassakollen - nytt verktyg från Försäkringskassan

2012-08-31

Försäkringskassans webbtjänst, Kassakollen har haft nära 400 000 besök sedan starten i juni 2012. Kassakollen beräknar preliminärt vad man kan få för ersättning om man blir sjuk, får barn eller om man kan få bostadsbidrag.

Läs hela artikeln här

09. PTK handbok om försäkringar 2012

2012-04-25

Handbok om försäkringar fungerar som en uppslagsbok i försäkringsfrågor. Boken är fylld av praktisk information för dig som ofta kommer i kontakt med privattjänstemännens lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar.

ptk_handbok(1).pdf

Läs hela artikeln här

10. Hur du överklagar försäkringskassas beslut ....

2012-03-23

Att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol är en grundläggande rättighet för varje svensk medborgare, likaväl som att den som blivit anklagad för ett brott ska betraktas som oskyldig "intill dess hans skuld lagligen fastställts".

Läs hela artikeln här

11. Försäkringsjuridisk ordlista

2012-03-23

Du som tycker att facktermerna som läkare och försäkringsjurister använder är för krångliga får här en specialkonstruerad ordlista med förklaringar.

Läs mer på lakemedelsforsakringen.se (extern länk)

12. Medicinsk ordlista

2012-03-23

Du som tycker att facktermerna som läkare och försäkringsjurister använder är för krångliga får här två specialkonstruerade ordlistor med förklaringar. Vi har försökt få med alla termer som kan verka svåra. Orden står i bokstavsordning. Klicka på den bokstav ordet du vill ha förklarat börjar på.

Läs mer på lakemedelsforsakringen.se (extern länk)

13. Välkommen till lagen.nu

2012-02-26

Syftet med lagen.nu är att samla information om innehållet i gällande svensk rätt, och att presentera denna på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt. Tjänsten innehåller alla lagar och andra författningar som ingår i Svensk författningssamling (SFS), och många vägledande domstolsavgöranden, inklusive samtliga HD-avgöranden som publicerats i NJA sedan 1981.

Läs hela artikeln här

Läs mer på lagen.nu (extern länk)

14. Bedömning av sjukpenning vid allvarlig sjukdom

2012-01-10

Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada kan omfatta har varit dels att begreppet ska förstås i ett generellt försäkringsmedicinskt sammanhang, dels att beskrivningen skall vara praktiskt användbar för Försäkringskassan vid bedömningar rörande sjukpenning.

Läs hela artikeln här

Läs mer på socialstyrelsen.se (extern länk)

15. Anmäl din skada på nätet

2011-12-14

Det ska bli enklare att anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud. Det är syftet med en ny webbplats

Läs hela artikeln här

Läs mer på duochjobbet.se (extern länk)

16. Bedömning av sjukpenning vid allvarlig sjukdom

2011-11-12

Flera stora förändringar av sjukförsäkringen har gjorts de senaste åren. En viktig förändring är den tidsbegränsning på 364 dagar som införts för sjukpenning. Om arbetsförmågan efter ett års sjukskrivning är fortsatt nedsatt för att personen lider av allvarlig sjukdom/skada kan fortsatt sjukpenning på normalnivån betalas ut.

Läs hela artikeln här

Läs mer på socialstyrelsen.se (extern länk)

17. Dina försäkringar 2011

2011-10-13

I LO-tidningens 2011 års upplaga av "Dina försäkringar" finns en mängd uppdaterade fakta om både avtalsförsäkringar, socialförsäkringar och medlemsförsäkringar. Förhoppningsvis ska artiklarna därmed kunna användas som en enkel uppslagsbok över de vanligaste reglerna om ditt försäkringsskydd.

Läs hela artikeln här

Läs mer på lotidningen.se (extern länk)

18. Nya rekommendationer för sjukskrivning

2010-09-10

Nu uppdateras rekommendationerna för sjukskrivning på Socialstyrelsens webbplats. 13 diagnoser – lungcancer, ätstörningar och sömnstörningar bland annat – är nya i beslutsstödet och omkring 30 rekommendationer har uppdaterats.

Läs hela artikeln här

Läs mer på socialstyrelsen.se (extern länk)

19. Försäkringar på arbetsmarknaden

2010-08-17

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2010 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor.

F_rs_kringar_p__arbe_23387a.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på svensktnaringsliv.se (extern länk)

20. Försäkringskassans vägledningar i pdf-format

2010-04-15

På denna sida kan du ladda ned Försäkringskassans Vägledningar i pdf-format. Den senaste versionen finns alltid att ladda ner från sidan.

Läs hela artikeln här

Läs mer på forsakringskassan.se (extern länk)

21. Återbetalningskrav - Fk Vägledning 2005:3

2010-04-15

Ett återkrav uppkommer när Försäkringskassan har beslutat att en ersättning har utgått felaktigt och det inte finns något skäl till att befria personen från att betala tillbaka beloppet.

Vägledning 2005_03.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på forsakringskassan.se (extern länk)

22. Försäkringskassan och arbetsskador

2010-03-11

Arbetsskadeförsäkringen är vår äldsta socialförsäkring. Den första lagen kom redan 1901. År 1955 kom lagen om yrkesskadeförsäkring (YFL), som gällde fram till den 1 juli 1977, då lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) trädde i kraft.

Läs hela artikeln här

23. Arbetsskadeförsäkringen och rehabiliteringskedjan

2009-10-31

Om man på grund av rehabiliteringskedjans regler inte kan få sjukpenning eller sjukersättning och arbetsoförmågan beror på en arbetsskada, bör man ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

nr4-09.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

24. Ny metod för bedömning av nacksmärtor

2009-03-07

En ny metod för att kunna göra objektiva medicinska bedömningar av nacksmärtor - till exempel så kallade pisksnärtskador - presenteras nu av svenska forskare vid Umeå universitet.

Läs hela artikeln här

Läs mer på sr.se (extern länk)

25. Nack- och skulderbesvär i arbetet - nytt faktablad

2008-09-25

Besvär i nacke och skuldror är ett vanligt problem, cirka 85 procent av befolkningen drabbas någon gång under sin livstid.

Läs hela artikeln här

Läs mer på folkhalsoguiden.se (extern länk)

Visa alla | 1 | 2 | Nästa