Lagar och regler

Visar resultat:1-5 av totalt 5
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. AFS 2012:02 - Belastningsergonomi

2012-10-22

Föreskrifter om hur arbete ska utföras och planeras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

02. Arbetsmiljölagen

2012-04-19

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

03. AFS 1998:01 - Belastningsergonomi

2012-04-19

Föreskrifter om hur arbete ska utföras och planeras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller t.ex. obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och ensidigt upprepat arbete.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

04. AFS 2000:01 - Manuell hantering

2012-04-19

Anpassning till EU-direktivet 90/269/EEG. Föreskrifterna gäller alla slags transporter eller förflyttningar av laster där man skjuter, lyfter, sätter ned, drar, bär eller flyttar en last och med risk att arbetstagaren kan skadas.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

05. AFS 2005:15 - Vibrationer

2012-04-19

Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för vibrationer i arbetet. Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter, eller ligger på ett vibrerande underlag t.ex. i skogsmaskiner, bussar, flygplan, på tåg och fartyg. Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i arbete med vibrerande maskiner och verktyg som hålls eller stöds av handen, i arbete med bilningshammare, borrmaskiner, motorsågar, mutterdragare och gräsklippare.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

Visa alla | 1