Lagar och regler

Visar resultat:1-7 av totalt 7
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Arbetsmiljöförordningen

2014-01-13

Regeringen kan besluta om kompletterande regler och en sådan är  Arbetsmiljöförordningen som bland annat beskriver skyldighet att anmäla arbetshändelser som lett till, eller kunnat leda till, svårare personskada eller dödsfall.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

02. Arbetsmiljölagen

2014-01-13

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

03. Sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidslag

2013-04-08

I propositionen föreslås beträffande arbetsmiljölagen (1977:1160) att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem. Straffsanktioner behålls emellertid för vissa överträdelser, bl.a. brott mot föreläggande eller förbud som inte förenats med vite.

Prop. 2012_13_143.pdf

Läs hela artikeln här

04. Lag:Arbetstid vid visst vägtransportarbete-mob.

2011-09-26

Den 1 juli 2005 träder ytterligare en ny arbetstidslag i kraft, nämligen lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Några övergångsbestämmelser finns inte. Den nya lagen har införts för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter.

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

05. Nytt år - så förändras arbetsmiljöreglerna

2010-01-07

Från den första januari gäller ett antal nya arbetsmiljöregler. Skyddsombud valda av universitetsstuderande får mer inflytande. Skyddsombud får utökad rätt att agera för inhyrda.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarskydd.se (extern länk)

06. Regelverket för att skapa en bra arbetsmiljö

2009-12-29

Arbetsmiljön täcks av ramlagen och kompletteras av föreskrifter samt Arbetsmiljöförordningen.

Läs hela artikeln här

07. Ny AFS börjar gälla från 1 oktober 2008

2008-10-10

Nya regler om skyltar och signaler har börjat att gälla. Efter påtryckningar från fack och arbetsgivare får handsignalerna för stopp till kranförare på byggarbetsplatser och i hamnarna följa gammal svensk standard.

Läs hela artikeln här

Visa alla | 1