Lagar och regler

Visar resultat:1-8 av totalt 8
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Fördjupande beskrivningar om lagar och regler

2012-08-27

På Försäkringskassans webbplats hittar du information om lagar, regler, vägledningar, rättsliga ställningstaganden m.m. inom socialförsäkringsområdet.

Läs hela artikeln här

02. Lagar och förordningar inför halvårsskiftet

2012-06-27


Denna skrift innehåller ett urval av de viktigaste lagar och förordningar som trätt i kraft under första halvåret 2012 eller en tid därefter.


Läs hela artikeln här

Läs mer på regeringen.se (extern länk)

03. Lag om yrkesskadeförsäkring - YFL

2011-10-04

Hos Försäkringskassan handläggs även ärenden enligt lagen om yrkesskadeförsäkring - YFL samt ett fyrtiotal äldre författningar.

Läs hela artikeln här

04. Aktuella belopp 2007

2007-03-06

Här hittar du aktuella basbelopp och andra underlag som påverkar våra socialförsäkringsförmåner

aktuellabelopp2007.pdf

05. Försäkringskassans Regelbok för socialförsäkringen

2007-03-06

Försäkringskassans regelbok för socialförsäkringen innehåller alla lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd av betydelse för socialförsäkringen

Läs mer på fkregelboken.se (extern länk)

06. Tidigare regler för social- och avtalsförsäkringar

2006-03-04

I bland kan det finnas anledning att tillämpa äldre försäkrings- eller pensionsvillkor, enligt lag eller avtal. I regel är det tidpunkten för skadehändelsen / visandedagen eller pensionsfallet som avgör detta.

Läs mer på alla.lo.se (extern länk)

07. Omprövning enligt AFL 20:10a

2006-01-22

Ibland är det möjligt att ompröva ett beslut som försäkringskassan tidigare har fattat. Försäkringskassan är enligt 20 kap.10 a § AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring,som kassan fattat och som inte prövats av domstol,om beslutet blivit oriktigt av en sådan anledning som anges i lagrummet.

AFL 20_10a§-omprövning av fk beslut.pdf

Läs hela artikeln här

08. Högsta domstolens praxis i personskademål ....

2006-01-21

Högsta domstolen spelar en mycket viktig roll i utvecklingen av praxis på personskadeområdet och domstolen har prövat en rad viktiga frågor under 1990-talet och början av 2000-talet

Läs mer på whiplashinfo.se (extern länk)

Visa alla | 1