Domar

Visar resultat:1-12 av totalt 12
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Vissa omprövningsbeslut kan inte prövas på nytt

2013-11-05

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 10 oktober 2013 slagit fast att Försäkringskassan inte kan ta upp en fråga i ett omprövningsbeslut, där tiden för att överklaga har gått ut, till ny prövning.

HFD_331-13.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

02. Domar från HFD

2013-11-05

På denna sida hitta du vägledande avgörande i socialförsäkringsmål, som HFD löpande publicerar.

Läs hela artikeln här

Läs mer på hogstaforvaltningsdomstolen.se (extern länk)

03. Justitiekanslerns beslut

2011-12-15


SKADESTÅNDSANPRÅK MED HÄNVISNING TILL OMBUDSKOSTNADER


SOM UPPKOMMIT VID TVIST MED FÖRSÄKRINGSKASSAN


Läs hela artikeln här

04. Behandlande läkarens åsikt vägde tyngst

2009-09-15

Kammarrätt: Den behandlande läkarens bedömning väger tyngre än två försäkringsläkares och en kvinna beviljas därför sjukpenning. När Försäkringskassa inte har någon utredning som talar emot läkarens bestämda uppfattning får den gälla.

Läs hela artikeln här

05. Avvikelse från färdväg

2009-05-20

Färdolycksfall vid alternativ färdväg
Kammarrätten: En skada godkänns som färdolycksfall till arbetet även när skadan skett under en annan färdväg till arbetet en den vanliga. Att ta en annan väg för att undvika köer i trafiken var ett godtagbart skäl för att välja en annan väg.

Läs hela artikeln här

06. Smitta men ändå inte smitta enligt LAF

2008-03-04

Skogsinspektören Ove, bosatt i Västmanland, drabbades 2004 av TBE som är en fästingburen smitta men, till skillnad mot borrelia, en allvarlig sjukdom. Han arbetar i huvudsak i norra Södermanland, gränsande till Mälaren, som är ett högriskområde när det gäller TBE.

Läs hela artikeln här

07. Arbetsorätten

2006-06-22

På Kurt Junesjös hemsida "Arbetsorätten" hittar du bl a rättsfall från Arbetsdomstolen, AD. Dessa handlar om arbetsrättsliga tvister, främst tillämpning av lag om anställningsskydd, LAS och tvister om kollektivavtalets innebörd. Dessa tvister har ofta ett direkt samband med arbetsgivares ansvar vid sjukdom och rehabilitering ...

08. Arbetsorätten

2006-06-22

På Kurt Junesjös hemsida "Arbetsorätten" hittar du bl a rättsfall från Arbetsdomstolen, AD. Dessa handlar om arbetsrättsliga tvister, främst tillämpning av lag om anställningsskydd, LAS och tvister om kollektivavtalets innebörd. Dessa tvister har ofta ett direkt samband med arbetsgivares ansvar vid sjukdom och rehabilitering ...

Läs mer på kurt.nu (extern länk)

09. Intressanta domar

2006-04-09

Hans Hedström har lagt ut domar om arbetsskador, livränta med mera på sin hemsida för nedladdning (pdf-format). De flesta är vägledande.

Läs mer på web.telia.com (extern länk)

10. Kammarrätten i Göteborg

2006-02-04

Här hittar du publicerade domar från kammarrätten i Göteborg.

Läs mer på kammarratten.goteborg.se (extern länk)

11. Ett urval kammarrättsdomar

2006-01-24

Riksförsäkringsverket (RFV) har givit ut en rättsfallsöversikt med ett urval intressanta kammarrättsdomar gällande det arbetsskadebegrepp som infördes den 1 januari 1993.

En rättsfallsöversikt KR domar.pdf

Läs hela artikeln här

12. Arbetsrelaterad stress / utbrändhet

2006-01-21

Kammarrätten i Stockholm har i dom i mål nr 4978-04 om arbetsskadelivränta, meddelad i Stockholm 2005-10-28 , avslagit Försäkringskassans överklagande ....

Dom utbrändhet.pdf

Läs hela artikeln här

Visa alla | 1