Litteratur

Visar resultat:1-5 av totalt 5
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Arbetsplatsens ventilation från Prevent

2014-09-26

Prevent har omarbetat den tidigare boken om ventilation, och numera är den uppdelad i två böcker. Den allmänna boken heter Arbetsplatsens ventilation.

Referat om ventilationsböcker.pdf

Läs hela artikeln här

02. Riktlinjer vid arbetsmiljöbrott

2014-09-26

Förtroendevalda och "vanliga" medlemmar har för stor tilltro till myndigheternas kompetens. Det gäller också att agera själva när det hänt en arbetsplatsolycka.

Skarpt_läge.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på dagensarbete.se (extern länk)

03. Process- och industriventilation från Prevent

2014-09-26

Prevent har omarbetat den tidigare boken om ventilation, och numera är den uppdelad i två böcker.

Läs hela artikeln här

04. Buller och bullerbekämpning

2014-09-26

Fjärde upplagan. Avsikten med den här handboken är att ge underlag för ett systematiskt och långsiktigt arbete med bullerfrågor. Den ger kunskap om bullrets uppkomst och spridning, hur man mäter och åtgärdar. Det är en handbok med praktisk inriktning som också hjälper dig att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller.

Läs hela artikeln här

05. Att se bättre på arbetsplatserna

2014-09-26

Boken Syn och belysning i arbetslivet beskriver hur synen fungerar, vad ljus är och hur synen samspelar med den omgivande miljön. Synen står för 80 procent av alla sinnesintryck. Och en 50-åring behöver minst dubbelt så mycket ljus som en 20-åring, en 60-åring tre gånger mer.

Läs hela artikeln här

Visa alla | 1