Litteratur

Visar resultat:1-14 av totalt 14
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. PTK handbok om försäkringar 2013

2013-04-02

Handbok om försäkringar fungerar som en uppslagsbok i försäkringsfrågor. Boken är fylld av praktisk information för dig som ofta kommer i kontakt med privattjänstemännens lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar.

PTK_handbok.pdf

Läs hela artikeln här

02. PTK försäkringshandbok 2010

2010-08-16

Vid sidan av det allmänna skyddet har de flesta privatanställda
tjänstemän även ett kollektivavtalat försäkringsskydd. Det har kommit
till genom avtal mellan PTK, Svenskt Näringsliv och olika arbetsgivare. Dessa avtal gäller för många SEKO-medlemmar

PTK_Handbok_2010.pdf

Läs hela artikeln här

03. Arbetsoförmåga i rättstillämpningen

2010-08-09

Prövning av rätten till kompensation för inkomstförlust efter en trafikolycka – en empirisk jämförelse mellan rättstillämpningen i allmän domstol och förvaltningsdomstol. Arbete och Hälsa 2009;43(8) av Sara Stendahl.

Läs hela artikeln här

Läs mer på gupea.ub.gu.se (extern länk)

04. Skadehandboken

2010-03-04

Detta är den femte upplagan av LOs skadehandbok.Den första upplagan utkom 1999

skadehandboken_2008_hela.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på facketforsakrar.se (extern länk)

05. Försäkringskassans publikationer

2009-07-03

Försäkringskassans publikationer är sorterade efter försäkringsområde. Den senast publicerade skriften ligger överst.

Läs hela artikeln här

Läs mer på forsakringskassan.se (extern länk)

06. Dagens socialförsäkring nr 5/2009

2009-06-29

Nu har det blivit tydligare att Försäkringskassans läkare är rådgivare och ingenting annat. De kallas försäkringsmedicinska rådgivare och arbetar konsultativt gentemot handläggarna, ofta i grupp.

Läs hela artikeln här

Läs mer på forsakringskassan.se (extern länk)

07. Försäkringar på arbetsmarknaden 2008

2008-08-10

"Försäkringar på arbetsmarknaden, enligt lag och kollektivavtal 2008" heter en informationsskrift från Svenskt Näringsliv.

F_rs_kringar_p__arbe_11724a.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på svensktnaringsliv.se (extern länk)

08. Få känner till försäkringar

2007-06-25

De svenska socialförsäkringarna ses ofta som ett heltäckande och enhetligt system. Alla omfattas, ersättningarna är inkomstrelaterade och staten ansvarar för systemet. Få känner dock till de kompletterande ersättningar som finns.

kompl. ersättningar vid inkomstbortfall.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på dagensarbete.se (extern länk)

09. Försäkringskassans faktablad

2007-06-15

Här kan du ladda ner faktablad om olika socialförsäkringar och överiga förmåner A-Ö.

Läs mer på fk.se (extern länk)

10. Försäkringskassans Regelbok för socialförsäkringen

2007-06-15

Försäkringskassans regelbok för socialförsäkringen innehåller alla lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd av betydelse för socialförsäkringen.

Läs mer på fkregelboken.se (extern länk)

11.  Förvaltningslagen - fk vägledning 2004:7

2007-05-17

Vid försäkringskassans handläggning av bl a arbetsskadeärenden måste bl a Förvaltningslagens regler tillämpas

vgl0407_förvaltningslagen.pdf

Läs hela artikeln här

12. Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskyd

2007-04-28

Denna sjätte upplaga av boken innehåller en utförlig redovisning av de regler som gällt, motiven till dessa och den rättspraxis som utbildats. Eftersom uppkomna skadefall skall bedömas efter de regler som gällt när skadan visat sig, har motiv och rättspraxis från olika tider betydelse för tillämpningen under lång tid. Liksom i tidigare upplagor innehåller boken också en redogörelse för det statliga personskadeskyddet med särskilda regler för den som skadas i tjänst t.ex. inom totalförsvaret eller samhällets räddningstjänst.

Läs hela artikeln här

13. Försäkringsinformationsmaterial

2006-08-16

Här kan du beställa informationsmaterial om privattjänstemännens lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer på ptk.se (extern länk)

14. Grundboken – här kan du ladda hem den

2006-06-16

Årets upplaga av LO:s Grundbok för försäkringsrådgivare dimper snart ned i din brevlåda. Här finns alla aktuella uppgifter om socialförsäkringar och avtalsförsäkringar.

Läs mer på alla.lo.se (extern länk)

Visa alla | 1