Ämnesansvarig

Per-Inge Fredell

Telefon:
042-142164

Mobiltelefon:
0704185046

E-post:
per-inge.fredell@comhem.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Skyddsrond
Psykosocialt
Sjöfolk

Dennis Larsson

Telefon:
090109773

Mobiltelefon:
0706783725

E-post:
dennis.larsson@skyddsnet.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Arbetstid
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa

Tim Söderström

E-post:
tim@timsoderstrom.se


Ämnesansvarig:

Arbetsskada
Diskriminering

Roger Pettersson

Telefon:
08-7914286

Mobiltelefon:
070-6090613

E-post:
roger.pettersson@seko.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Arbetstid
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa
Hot och våld
Sjöfolk
Diskriminering

Karl-Arne Johansson

Telefon:
031-429420

Mobiltelefon:
070- 622 39 72

E-post:
karl-arne.johansson@seko.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Arbetstid
Skyddsutrustning
SAM
Arbetsplatsen
Sjöfolk

Per-Magnus Faleke

E-post:
permagnus.faleke@gmail.com


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Företagshälsovård
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
Skyddsrond
Arbetsplatsen

Per-Håkan Waern

Telefon:
08-4128221

E-post:
per-hakan.waern@sef.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Arbetstid
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen

Christer Härjelin

Telefon:
010-6011051

Mobiltelefon:
0703364337

E-post:
christer.harjelin@byggnads.se


Ämnesansvarig:

Arbetstid
Arbetslöshet
Arbetsskada
Sjukdom
Försäkringsinformatör
Avtalstillhörighet
Dödsfall
Ålderdom
Övrigt

Ola Olsson

E-post:
ola.olsson@byggnads.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Arbetstid
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa
Hot och våld
Diskriminering

Douglas Strömberg

E-post:
douglas.stromberg@malareforbundet.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Ergonomi
Företagshälsovård
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Arbetsskada
Sjukdom
Försäkringsinformatör

Per-Åke Persson

E-post:
per-ake.persson@seko.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Arbetstid
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Hälsa
Hot och våld
Sjöfolk
Diskriminering

Ulf Kvarnström

Telefon:
070-2350085

E-post:
ulf.kvarnstrom@byggnads.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Arbetstid
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa
Hot och våld
Diskriminering

Jörgen Eriksson

Mobiltelefon:
004670 3723398

E-post:
jorgen.eriksson@byggnads.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa
Hot och våld
Diskriminering

Tony Kyrk

Telefon:
010-6011207

E-post:
tony.kyrk@byggnads.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
Företagshälsovård
Arbetstid
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa

Annelie Pettersson

E-post:
annelie.pettersson@fastighets.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Arbetstid
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa
Hot och våld
Diskriminering

Kristofer Löfström

E-post:
kristofer.lofstrom@fastighets.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Arbetslöshet
Skyddsrond
Arbetsskada
Sjukdom
Försäkringsinformatör
Avtalstillhörighet
Dödsfall
Ålderdom
Övrigt

Roger Arnesson

Telefon:
019-109317

Mobiltelefon:
070-6409825

E-post:
roger.arnesson@fastighets.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Företagshälsovård
Arbetstid
Skyddsutrustning
Arbetslöshet
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Hälsa
Hot och våld
Arbetsskada
Sjukdom
Försäkringsinformatör
Avtalstillhörighet
Dödsfall
Ålderdom
Övrigt

Ingrid Thune

E-post:
ingrid.thune@seko.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Arbetstid
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa
Hot och våld
Sjöfolk
Diskriminering

Annica Collstam

E-post:
annica.collstam@fastighets.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Skyddsrond
Psykosocialt
Arbetsskada
Sjukdom
Försäkringsinformatör
Dödsfall
Ålderdom
Övrigt

Anders Eriksson

E-post:
anders.eriksson@sef.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
Företagshälsovård
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Hälsa
Hot och våld

Webmaster

E-post:
info@skyddsnet.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Arbetsskada
Sjukdom
Försäkringsinformatör
Dödsfall
Ålderdom
Övrigt

Webmaster

E-post:
info@skyddsnet.se


Ämnesansvarig:

Arbetsskada
Sjukdom
Dödsfall
Medlemsförsäkringar
Skadestånd
Skyddsombud
Rehabilitering
Missbruk
Ergonomi
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Arbetstid
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa
Hot och våld
Sjöfolk
Diskriminering

Helena Bockner

Telefon:
010-6011028

E-post:
helena.bockner@byggnads.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud

Johan Karlsson

E-post:
johan.karlsson@seko.se


Ämnesansvarig:

Skyddsombud
Missbruk
Ergonomi
EU (Europeiska Unionen)
Företagshälsovård
Arbetstid
Elsäkerhet
Skyddsutrustning
SAM
Skyddsrond
Arbetsplatsen
Psykosocialt
Farliga ämnen
Brandskydd
Hälsa
Hot och våld
Sjöfolk
Diskriminering

Conny Andersson

E-post:
conny.andersson@malareforbundet.se


Ämnesansvarig:

Missbruk
Arbetslöshet
Hälsa
Arbetsskada
Sjukdom
Försäkringsinformatör
Dödsfall